ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ - ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ - ΤΕΠ

Α. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΡΑΙΝΟΣΕ
Β. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
Γ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΙΝΗΣΕΩΣ
Ε. ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΕΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ (ΔΕΤ)
ΣΤ.ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΒΑΤΩΝΑ. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΡΑΙΝΟΣΕ

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΓΜΑ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΙΝΟΣΕ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ
Β. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΡΑΙΝΟΣΕ (ΦΕΚ 697/2012)ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΤΡΑΙΝΟΣΕ 137/5 (12-11-2012)
ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΜΑΞΟΣΤΟΙΧΙΩΝ

Γ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΙΝΗΣΕΩΣ


01. ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ (ΓΚΚ)
02. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Κ
03. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΗΜΑΤΩΝ
04. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΕΛΙΓΜΩΝ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
05. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΕΛΙΓΜΩΝ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ01. ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ (ΓΚΚ)


02. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Κ


03. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΗΜΑΤΩΝ

 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΗΜΑΤΩΝ

04. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΕΛΙΓΜΩΝ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ


05. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΕΛΙΓΜΩΝ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

Δ. ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΕΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ (ΔΕΤ)

01. ΔΕΤ 11 - ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ - ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ - 24.07.1984
02. ΔΕΤ 644 - ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ Α-Α ΚΑΝΟΝΙΚΗ & ΜΕΤΡΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ - 11/02/1986 
03. ΔΕΤ 648 - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΔΑΦΙΟΥ 6 ΠΑΡ.57 ΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Κ - 17/03/1987 
04. ΔΕΤ 22 - ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ ΘΑΛΑΜΟ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡΙΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ - 19/01/1988 
05. ΔΕΤ 25 - ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙΙ ΓΚΚ - 28/12/1988 
06. ΔΕΤ 26 - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΟΝΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΤΙΘΟΡΕΑΣ - ΔΟΜΟΚΟΥ - 21/12/1993 
07. ΔΕΤ 657 - ΕΛΚΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΔΗ ADTRANZ (ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Κ) - 18/06/1998 
08. ΔΕΤ 24 - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΔ ΓΡΑΜΜΗΣ ΤΧ1-ΕΚΟ - 24/07/2000 
09. ΔΕΤ 099 - ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ & ΟΔΙΚΑ ΣΥΜΒΑΝΤΑ - 31/10/2000
10. ΔΕΤ 102 - ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ ΑΜΑΞΟΣΤΟΙΧΙΩΝ & ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ - 04/04/2001 
11. ΔΕΤ 100 - ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ - 30/07/2001 
12. ΔΕΤ 659 - ΑΜΑΞΟΣΤΟΙΧΙΕΣ Τ (ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΥΝΟΔΕΙΑΣ) - 17/08/2001 
13. ΔΕΤ 101 - ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΜΑΞΟΣΤΟΙΧΙΑΣ - 05/11/2001 
14. ΔΕΤ 6027 - ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΛΕΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΧ3 & ΤΧ2 - 17/04/2003 
15. ΔΕΤ 1 - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΑΝΑ ΛΕΠΤΟ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ - 01/01/2006 
16. ΔΕΤ 661 - ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΑΜΑΞΟΣΤΟΙΧΙΩΝ ΕΠΙ ΔΙΠΛΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ & ΜΕΙΚΤΟΥ ΕΥΡΟΥΣ - 02/07/2006 
17. ΔΕΤ 103 - ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΑΙΡΕΣΗ ΔΕΤ 100 & ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΔΕΤ 101 - 11/06/2008 
18. ΔΕΤ 27 - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΛΛΗΛΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ (ΣΚΑ) - 23/12/2008 
19. ΔΕΤ 28 - ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΛΛΗΛΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ (ΣΚΑ) & ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - 22/03/2010 
20. ΔΕΤ 29 - ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΛΛΗΛΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ Σ.Σ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΣΠΑΠ) - 14/06/2010 
21. ΔΕΤ 662 - ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΜΑΞΟΣΤΟΙΧΙΩΝ ΣΤΟ ΘΑΛΑΜΟ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑΜΑΞΩΝ - 12/04/2011 
22. ΔΕΤ 663 - ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΕΤ 662 - 2011.06.06 - 
23. ΔΕΤ 664 - ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΔΕΤ 662 - 07/11/2011 
24. ΔΕΤ 30 - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΧ-5 (ΧΘ 1+230 ΩΣ ΧΘ 4+000 - ΜΕΤΡΗΣΗ Θ-Α) - 07/08/2012 
25. ΔΕΤ 665 - ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΗΣ ΨΑΘΟΠΥΡΓΟΥ - ΠΑΤΡΑΣ - 25/10/2012
01. ΔΕΤ 11 - ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ - ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ


02. ΔΕΤ 644 - ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ Α-Α ΣΤΗ ΚΑΝΟΝΙΚΗ & ΣΤΗ ΜΕΤΡΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ


03. ΔΕΤ 648 - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΔΑΦΙΟΥ 6 ΠΑΡ. 57 ΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Κ


04. ΔΕΤ 22 - ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ ΘΑΛΑΜΟ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡΙΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ


05. ΔΕΤ 25 - ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙΙ ΓΚΚ


06. ΔΕΤ 26 - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΟΝΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΤΙΘΟΡΕΑΣ - ΔΟΜΟΚΟΥ


07. ΔΕΤ 657 - ΕΛΚΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΔΗ ADTRANZ (ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Κ)


08. ΔΕΤ 24 - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΔ ΓΡΑΜΜΗΣ ΤΧ1-ΕΚΟ


09. ΔΕΤ 99 - ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ & ΟΔΙΚΑ ΣΥΜΒΑΝΤΑ


10. ΔΕΤ 102 - ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ ΑΜΑΞΟΣΤΟΙΧΙΩΝ & ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ


11. ΔΕΤ 100 - ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ


12. ΔΕΤ 659- ΑΜΑΞΟΣΤΟΙΧΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΥΝΟΔΕΙΑΣ


13. ΔΕΤ 101- ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΜΑΞΟΣΤΟΙΧΙΑΣ


14. ΔΕΤ 6027 - ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΛΕΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΧ3 & ΤΧ2


15. ΔΕΤ 1 - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΑΝΑ ΛΕΠΤΟ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ


16. ΔΕΤ 661 - ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΑΜΑΞΟΣΤΟΙΧΙΩΝ ΕΠΙ ΔΙΠΛΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ & ΜΕΙΚΤΟΥ ΕΥΡΟΥΣ


17. ΔΕΤ 103 - ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ ΔΕΤ 100 & ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΕΤ 101


18. ΔΕΤ 27 - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΛΛΗΛΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ (ΣΚΑ)


19. ΔΕΤ 28 - ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΛΛΗΛΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ (ΣΚΑ) & ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ


20. ΔΕΤ 29 - ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΛΛΗΛΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ Σ.Σ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΣΠΑΠ)


21. ΔΕΤ 662 - ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΜΑΞΟΣΤΟΙΧΙΩΝ ΣΤΟ ΘΑΛΑΜΟ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑΜΑΞΩΝ


22. ΔΕΤ 663 - ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΕΤ 662


23. ΔΕΤ 664 - ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΔΕΤ 662


24. ΔΕΤ 30 - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΧ-5 (ΧΘ 1+230 ΩΣ ΧΘ 4+000 - ΜΕΤΡΗΣΗ Θ-Α)


25. ΔΕΤ 665 - ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΗΣ ΨΑΘΟΠΥΡΓΟΥ - ΠΑΤΡΑΣ
ΣΤ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΒΑΤΩΝ
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου