Ο ΚΛΑΔΟΣ


Ο Κλάδος Ελέγχου & Κίνησης Αμαξοστοιχιών την 1η ΙΟΥΛΙΟΥ 2013 αριθμεί 202 άτομα (13 γυναίκες και 189 άνδρες)

Αυτοί υπηρετούν σε έξι (6) Γραφεία Προσωπικού σε όλη την επικράτεια ήτοι:
  • Αθήνα (Κλιμάκιο Λιανοκλαδίου)
  • Λάρισα
  • Βόλος
  • Θεσσαλονίκη
  • Αλεξανδρούπολη (Κλιμάκιο Δράμας) και
  • Πάτρα (Κλιμάκια Διακοπτού & Πύργου)
Η βαθμολογική διάρθρωση του κλάδου είναι η παρακάτω :
  • 9 Αρχιελεγκτές, Ελεγκτές και ε.χ. Ελεγκτές
  • 96 Προϊστάμενοι Αμαξοστοιχιών και
  • 97 Συνοδοί Αμαξοστοιχιών 

Από το σύνολο του Προσωπικού δεκαεννέα άτομα (19) άτομα, απασχολούνται σε άλλες υπηρεσίες της ΤΡΑΙΝΟΣΕ όπως στην ΔΟΥ, ΔΙΕΠΜΕ & ΔΙΜΕ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου