ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ


Διεύθυνση: ΚΑΝΙΓΓΟΣ 6
Έδρα: ΑΘΗΝΑ
Τ.Κ.: 106 77
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 3828970
Fax: 210 3842188
E-mail της ΠΕΠΑ: 1988pepa@gmail.com
E-mail του site: 1988kinisi@gmail.com

Contactez-nous

Adresse: 6 RUE KANIGOS
Ville: ATHENES
PC: 106 77
Tel Nu: +30 210 3842188
Fax: +30 210 3842188
Union E-mail: 1988pepa@gmail.com
Site E-mail: 1988kinisi@gmail.com

Contact us

Address: 6 KANIGOS ROAD
City: ATHENS
Post Code: 106077
Tel Number: +30 210 3842188
Fax: +30 210 3842188
E-mail of Union: 1988pepa@gmail.com
E-mail of the site: 1988kinisi@gmail.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου