24 Ιουνίου 2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΑΘΗΝΑ 24/6/2015   
        
   Συνάδελφοι- συναδέλφισσες,
              Έγινε τις 23/6/2015 το ΔΣ του σωματείου μας όπου  συζητήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1)      Εξελίξεις στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ
2)      Συλλογική Σύμβαση Εργασίας
3)      Διάφορα τρέχοντα θέματα
            Αφού έγινε ενημέρωση από τον πρόεδρο προς το σώμα και τοποθετήθηκαν οι παρατάξεις επί των θεμάτων. Μπήκαν σε ψηφοφορίες οι κάτωθι προτάσεις οι οποίες ψηφίστηκαν ομόφωνα πλην της 2ης  όπου μειοψήφησε ένας συνάδελφος.
            Προτάσεις:
 Κατατέθηκαν από την ΕΣΑΣ
1)      Ενιαίο κύκλωμα εκδοτών εισιτηρίων και προσωπικού επί των αμαξοστοιχιών χωρίς καμία δυνατότητα εξαίρεσης
2)      Πρόταση για συναδέλφους που βρίσκονται εκτός κυρίων καθηκόντων να μπορούν να βοηθήσουν τους 2 μήνες Ιούλιο-Αύγουστο
 Κατατέθηκαν από την ΑΣΚ
3)      Πρόταση για εξώδικο για προσλήψεις και τροχαίο υλικό
4)      Πρόταση για εξώδικο για έκδοση ΚΥΑ επικίνδυνο και ανθυγιεινό στους διαχειριστές εμπορευμάτων, τεχνικό τμήμα και μηχανικοί που απασχολούνται στην εξωτερική υπηρεσία.
5)      Πρόταση για εξώδικο προς την Διευθύντρια Εμπορευμάτων προκειμένου να τηρείται στο ακέραιο η εργατική νομοθεσία.
      Για την Συλλογική Σύμβαση Εργασίας το σωματείο μας αποφάσισε ομόφωνα ότι θα στηρίξει το πρόγραμμα που θα καταθέσει η ΠΟΣ και την οποιαδήποτε μορφή αγώνων που θα ακολουθήσει.
 Επίσης σας ενημερώνουμε ότι υπέβαλε την παραίτηση του από το ΔΣ και το Προεδρείο του σωματείου μας ο συνάδελφος  Λουκόπουλος  Γιώργος. Αντικαταστάθηκε από τον συνάδελφο Ιωαννίδη Αθανάσιο ως μέλος του ΔΣ και  την θέση του Αναπληρωτή Γραμματέα  ανέλαβε ο συνάδελφος Κτιστάκης Ευάγγελος.

ΤΟ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΤΗΣ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΡΑΙΝΟΣΕ

17 Ιουνίου 2015

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΟΣ
Τρίτη, 16 Ιουνίου 2015

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΟΣ

Το πρόγραμμα των συγκεντρώσεων της ΠΟΣ έχει ως εξής:


Τετάρτη 17 Ιουνίου: 8 το πρωί στην Κατερίνη
                                 11 το μεσημέρι στη Λάρισα

Πέμπτη 18 Ιουνίου: 10 το πρωί Λαμία
                                 1 το μεσημέρι Βόλος

Δευτέρα 22 Ιουνίου: 8 το πρωί στο ΜΑΙ
                                  11 στο Εργοστάσιο Πειραιά

Τρίτη 23 Ιουνίου:  8 το πρωί στο ΤΗΕ
                              11 στην Καρόλου

14 Ιουνίου 2015

Άρθρο του Γιάννη Μεταξιώτη στην εφημερίδα ΑΥΓΗ της Παρασκευής 12/6/2015      Άρθρο  του Γιάννη Μεταξιώτη                     
    στην εφημερίδα  ΑΥΓΗ της Παρασκευής    12/6/2015
   M.Sc. Οικονομολόγου στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ
Οι μεταφορές γενικά αποτελούν  στο οικονομικό κύκλωμα το μέσο για την οργάνωση ,την  ανάπτυξη και την  εξυπηρέτηση των κλάδων της οικονομίας  όπως της γεωργίας ,της βιομηχανίας , του εμπορίου ,του τουρισμού & άλλων. Αυτές εντάσσονταιστο τριτογενή τομέα παραγωγής, είναι προϊόν παράγωγου ζήτησης  & όχι αυτοσκοπός αλλά μέσο για την επίτευξη του σκοπού.
Η τελευταία σαραντακονταετία δε  χαρακτηρίζεται από την αλματώδη  και την  πολυσύνθετη  ανάπτυξη του μεταφορικού έργου με την ταυτόχρονη  αύξηση των προβλημάτων  που αντιμετωπίζει  τόσο ο κλάδος των μεταφορών  όσο και  η οικονομική ζωή της χώρας.
Η  συνεργασία ,η αλληλοσυσχέτιση και η  συμπληρωματικότητα  των μέσων μεταφοράς…?
Η  συνεργασία ,η αλληλοσυσχέτιση και η  συμπληρωματικότητα των μέσων μεταφοράς ως ιδέα δεν είναικάτι το  νέο. Μελετώντας την  κατάσταση που έχει επικρατήσει  στις μεταφορέςδιαχρονικά,   διαπιστώνεται ότι:  Ενώ το κάθε  μέσο  είναι σχεδόν αυτόνομη οικονομική μονάδα ,  ταυτόχρονα είναι άμεσα εξαρτώμενο από την δραστηριότητα των άλλων μέσων μεταφοράς,  αλλά και από το  συνολικό  μεταφορικό σύστημα. Αυτή η συνοπτική  ανάλυση τοποθετεί ως αναγκαιότητα  την  υιοθέτηση και εφαρμογή   νέων πολιτικών & διαδικασιών. Οι  οποίες συνδυαστικά   με τις σύγχρονες  εφαρμοσμένες τεχνολογίες των μέσων  επικοινωνίας  και πληροφορικής   μπορεί  να παράγουν βελτιστοποίηση & ένα νέο ολοκληρωμένο διαχειριστικό σύστημα μεταφοράς προσώπων και αγαθών.
Επιπρόσθετα την τελευταία δεκαετία έχει διαπιστωθεί ότι  η  ζήτηση αυξάνεται για τις μεταφορές σε ρυθμό συγκριτικά μεγαλύτερο  από την οικονομική ανάπτυξη. Οι μελλοντικές  εκτιμήσεις και τάσειςπου επικρατούν στην αγορά των μεταφορών παγκόσμια  αλλά και στο χώρο τα Ε.Ε. δείχνουν ότι η  αύξηση των εμπορευματικών μεταφορών στην επόμενη δεκαετία θα κυμανθεί μεταξύ 30% και 40%ή και περισσότερο, με κυριότερο λόγο  την αναμενόμενη  αύξηση του παγκόσμιου εμπορίου.
Η ανάπτυξη του παγκόσμιου εμπορίου  και κατεπέκταση η αύξησητης ζήτησης των συνδυασμένων μεταφορών  έχουν κυρίως ως   αιτίες και  λόγους τα εξής κάτωθι:
1.       Μέσω  της  παγκόσμιας  ανάπτυξης, συνεπάγονται ότι θα προκύψουν  μεταβολές στην βιομηχανική παραγωγή , στις προτιμήσεις  και στην ικανότητα των καταναλωτών σε  μια σειρά προϊόντων και υπηρεσιών.
2.        Οι  κοινοτικές στρατηγικές για το περιβάλλον , οι  πολιτικές  ενεργειακής απόδοσης και άλλες σημαντικές παράμετροι (όπως σχετικά αναφέρονται σε σημείωμα μου στην ΑΥΓΗ της 14/2/2015) θα στοχεύουν  σε εφαρμογή μέτρων τα οποία έχουν σαφή τάση και προτίμηση από  τις οδικές στις σιδηροδρομικές και ειδικότερα στις συνδυασμένες μεταφορές.
3.       Στην χώρα μας έχει αρχίσει να  αυξάνεται  επιτακτικά η ανάγκη για την  πραγματοποίηση μεταφορών, επιβατικών και αγαθών  μέσω ενός  συστήματος  συνδυασμένων μεταφορικών συστημάτων (οδικών - σιδηροδρομικών - θαλάσσιων).
4.       Η αυξημένη  ζήτηση της τουριστικής κίνησης και  η  αναβάθμιση  του τουριστικού προϊόντος.
5.       Η αποτελεσματικότερη και ασφαλέστερη κίνηση των πολιτών.
6.       Το  μικρότερο  κόστος της μετακίνησης προϊόντων και αγαθών μέσω των δικτύων  της χώρας λόγω του διεθνούς ανταγωνισμού.
7.       Ο συντομότερος  δρόμος-χρόνος των μετακινήσεων  εξαιτίας και της γεωπολιτικής θέσης της  χώρας στο χώρο της  Ν.Α. Ευρώπης&των λιμανιών της στην Ν.Α.  Μεσόγειο.
8.       Το αναπτυξιακό,  ανταγωνιστικό & παραγωγικό  μοντέλο το οποίο χρειάζεται η χώρα.
 Σύμφωνα δε  με νόμους & παραδεκτούς κανόνες της αγοράς καθώς θα αυξάνεται δυνητικά  η απόσταση  οικονομικής μεταφοράς για  τα παραγόμενα  αγαθά &  προϊόντα ταυτόχρονα  θα  αυξάνεται στο τετράγωνο  ο αριθμός  των αγορών  στις οποίες πλέον  τα συγκεκριμένα προϊόντα & αγαθά  έχουν  πρόσβαση , αφού οι αγορές εξαρτώνται από την καλυπτόμενη έκταση.
Η επικρατούσα άποψη μέχρι τώρα διατύπωνε &  είχε ως εφαρμοσμένη πρακτική   τα εξής: Ο συντονισμός   θα μπορούσε να  επιτευχθεί αυτόματα(με το αόρατο χέρι)  σε μια αγορά τέλειου ανταγωνισμού όπου οι αρχές τιμολόγησης με βάση το οριακό κόστος εφαρμόζονται παντού. Η λογική αυτή, της αυτόματης  διευθέτησης των  διαδικασιών  των μεταφορικών μέσων μέσω  του μηχανισμού της αγοράς είχε  υιοθετηθεί  κυρίαρχα από τις δυνάμεις του νεοφιλελευθερισμού.
Επιτακτική αναγκαιότητα είναι η αντιστροφή  της σημερινής κατάστασης  με την διαμόρφωση νέων πολιτικών.  Οι  οποίες πρέπει  να έχουν ως στόχο τον καλύτερο συντονισμό με νέες  συνεργατικές  εταιρικές λύσεις στην οργάνωση  των  μεταφορών , με προτάσεις οι οποίες   θα επηρεάζουν  θετικά  τις ζωτικές ανάγκες των χρηστών, τη κοινωνία των πολιτών, την  οικονομική ζωή της χώρας   και  καθοριστικά  το ΑΕΠ της.
Αρνητικός παράγοντας είναι σε αυτή την κατεύθυνση  οι άνισοι όροι οι οποίοι ήδη  έχουν  επικρατήσει   μεταξύ των μέσων  μεταφοράς διότι δεν διευκολύνουν την ανάπτυξη των συνδυασμένων μεταφορών. Π.χ. Η ανισότητα της κατανομής  των επιβαρύνσεων  που προκύπτουν   τόσο από την υποδομή  των  διάφορων  τομέων  της μεταφοράς  όσο  και ο  ανεπαρκής υπολογισμός του εξωτερικού κόστους (κυρίως η ασφάλεια και η ρύπανση) αποβαίνουν σε βάρος  των σιδηροδρομικών μεταφορών και κατά συνέπεια των συνδυασμένων μεταφορών. Οι παράγοντες  αυτοί τοποθετούν  τις συνδυασμένες μεταφορές σε δυσχερή θέση ,έναντι των παραδοσιακών  μέσων μεταφοράς την ίδια  χρονική στιγμή που υφίσταται  σημαντικό   συνολικό  πλεονέκτημα .
Ωστόσο το ζητούμενο για να επιτευχθεί  πρέπει να  υπάρξει σαφής πολιτική βούληση   η  οποία  να λαμβάνει υπόψη της την βελτιστοποίηση και αποτελεσματικότητα   συνολικά του συστήματος μεταφορών   προς  όφελος της χώρας και της κοινωνίας και όχι  κάθε  μεταφορικού  συστήματος  ξεχωριστά. Το νέο υπόδειγμα    των συνδυασμένων μεταφορών πρέπει να έχει  στον πυρήνα των ενεργειών του τον συνδυασμό  και την συνεργασία των μεταφορικών συστημάτων  (οδικών →  Σιδηροδρομικών →   Λιμένων  → Θαλάσσιων   → Λιμένων → Σιδηροδρομικών  → οδικών).
Η ανάπτυξη  & η οργάνωση συνεργειών μέσω δημιουργίας νέων  εταιρικών κοινοπρακτικών λύσεων με ισχυρή συμμετοχή του δημοσίου και κάτω απόκοινωνικό έλεγχο  όλου το κυκλώματος της μεταφορικής εφοδιαστικής αλυσίδας  είναι το ζητούμενο  στην προκειμένη κατάσταση.
Το νέο υπόδειγμα  του δικτύου των  συνδυασμένων   μεταφορώνμπορεί και πρέπει να  συμβάλλει  αποφασιστικά  στην ανάπτυξη των χαρακτηριστικών  της ενιαίας αγοράς  προς όφελος των χρηστών και της κοινωνίας των πολιτών με την βελτίωση των  συνθηκών , όρων  μεταφοράς  &πρόσβασης προσώπων και αγαθών  από και προς  στις περιφέρειες. 
Παραδείγματα της  αναγκαιότητας των συνδυασμένων μεταφορών στην χώρα
1.       Το μεγαλύτερο λιμάνι ακτοπλοΐας στην Ευρώπη είναι ο λιμένας του Πειραιά. Από εδώ εξυπηρετείται περίπου το 96% των συνδέσεων της χώρας  με τα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη . Υπολογίζεται περίπου ότι η  ετήσια κίνηση είναι 16 εκ. επιβάτες και 5 εκ. οχήματα. Το μεγαλύτεροTERMINAL κρουαζιέρας στην Αν. Μεσόγειο, από τα μεγαλύτερα της Μεσογείου και το πλέον άρτια εξοπλισμένο της χώρας είναι στο λιμένα του Πειραιά. Από αυτό διακινούνται σε ετήσια βάση πάνω από 2 εκ. επιβάτες κρουαζιέρας.
2.       Η σύνδεση ,η συνεργασία  και ο συντονισμός των θαλάσσιων μεταφορών ,των σιδηροδρομικών δικτύων  (επιβατών υπεραστικού&προαστιακού τύπου)& των οδικών μεταφορών  τόσο σε επίπεδο  Αττικής όσο και  ευρύτερα των  άλλων  περιφερειών  της χώρας μέσω κοινοπρακτικών  εταιρικών σχημάτων  μπορούν να δώσουν  αμοιβαία οφέλη στα εμπλεκόμενα  μέρη.
3.       Σύμφωνα με σχετικές μελέτες  που έχουν λάβει χώρα και αφορούν τις μεταφορές των αγαθών& προϊόντων  από και  προς την Άπω Ανατολή με προορισμό  και αφετηρία την Ανατολική και Κεντρική Ευρώπη  μέσω του λιμένα Πειραιά ο χρόνος μεταφοράς  μειώνεται τουλάχιστον  από   4  μέχρι  7 ημέρες ανάλογα με  την συνολική διαδρομή  ή και περισσότερο με την προϋπόθεση ότι συνδυάζεται με γρήγορη ,σε καλή κατάστασηκαι συμφέρουσα σιδηροδρομική σύνδεση.
4.       Τα ελληνικά λιμάνια  αποτελούν τις φυσικές πύλες εισόδου και εξόδου  της χώρας  από και  προς την  Κεντρική και  Ανατολική Ευρώπη ,την Άπω Ανατολή αλλά  και ευρύτερα  με το χώρο της ΝΑ Ευρώπης και της Μεσογείου   με προϋπόθεση σύνδεσης μέσω ενός  καλού σιδηροδρομικού δικτύου.
5.       Σύμφωνα με εκτιμήσεις  διεθνών οίκων,η αναβάθμιση  της διώρυγας του ΣΟΥΕΖ μαζί με  την  αναμενομένη  εκτίναξη του  παγκόσμιου εμπορίου προϊόντων & αγαθών μέσω εμπορευματοκιβώτιων των επόμενων ετών & η πρόβλεψη της δημιουργίαςνέου δικτύου συνδυασμένων μεταφορών με κοινοπρακτικά  συνεργατικά  σχήματα  μπορούν να δώσουν μεγάλη προστιθέμενη αξία συνολικά στην χώρα.
Σήμερα στην παγκοσμοποιημένη οικονομία σχεδόν  όλα αποτιμώνται  σε χρήμα, η ανάπτυξη, η δημιουργία ,η οργάνωση και ο συντονισμός των συνδυασμένων μεταφορικών  δικτύων   μπορούν  να μεταφραστούν σε συνολικό οικονομικό  όφελος για την χώρα. Φυσικά η εκτίμηση αυτή μπορεί να αποβεί σε  μέγεθος ωφέλειας  δις ευρώ.
Σύμφωνα με τις μελέτες η καθυστέρηση μιας ημέρας παράδοσης  φορτίου αυξάνει το κόστος των μεταφερόμενων αγαθών  από 0,6%  έως 2,3% ανάλογα με το είδος του αγαθού. Αυτό μετακυλιείται σύμφωνα με τους κανόνες της αγοράς   είτε στην τελική τιμή του προϊόντος  είτε στο κόστος εργασίας.  Το αποτέλεσμα της ανάπτυξης του νέου υποδείγματος  των  συνδυασμένων μεταφορών  θα έχει επίπτωση και  θα αφορά την   εξαγωγή  ή την εισαγωγή   αγαθών, προϊόντων & πρώτων υλών  μέσω του  διεθνούς εμπορίου, στην διαμόρφωση  των αμοιβών , των συνθηκών διαβίωσης ,στην ανάπτυξη του συνολικού οικονομικού στάτους της χώρας. Φυσικά μπορεί να επηρεάσει θετικά στην αλλαγή  της κατεύθυνσης του παραγωγικού οικονομικού μοντέλου της χώρας και  στην ανακατανομή του ΑΕΠ  υπέρ των διεθνών εμπορεύσιμων αγαθών  και υπηρεσιών.

10 Ιουνίου 2015

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ ΑΣΚ

 ΟΜΟΦΩΝΟ  ΨΗΦΙΣΜΑ  ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ  ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ  ΚΙΝΗΣΗΣ  

Την Τρίτη 9/6/2015  η  πανελλαδική συνέλευση της ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ  ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ  ΚΙΝΗΣΗΣ ενόψει  των εξαγγελιών της κυβέρνησης για ιδιωτικοποίηση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και ΕΕΣΣΤΥ με ομόφωνο ψήφισμα αποφάσισε να τοποθετηθεί δημόσια με κείμενο  και να πάρει πρωτοβουλία για  μια σειρά  δράσεων. 

Η Κυβέρνηση παρά την δέσμευσή της, από το Πρόγραμμα της και τις προγραμματικές  δηλώσεις στην Βουλή, για σταμάτημα των ιδιωτικοποιήσεων ΤΡΑΙΝΟΣΕ , ΕΕΣΣΤΥ  ,ΟΛΠ, ΟΛΘ και των περιφερειακών αεροδρομίων, φαίνεται ότι κάτω από πιέσεις που ασκούνται από μονοπωλιακούς ομίλους και τους θεσμούς (Τρόικα) να υπαναχωρεί.

Οι εργαζόμενοι στον σιδηρόδρομο όπως έχουν διακηρύξει μέσα από τους πολυετείς αγώνες τους, δεν πρόκειται να αποδεχθούν την κάθε μορφή  ιδιωτικοποίηση της ΕΕΣΣΤΥ και ΤΡΑΙΝΟΣΕ και θα αγωνιστούν για να ανατρέψουν αυτές τις πολιτικές. Βασική μας θέση ήταν και παραμένει ο ενιαίος σιδηρόδρομος (ενιαίος ΟΣΕ) με δημόσιο, κοινωνικό χαρακτήρα και ρόλο.
  
Μόνο ένας δημόσιος και ενιαίος σιδηρόδρομος  με κοινωνικό χαρακτήρα  είναι δυνατόν να έχει ζωτικό ρόλο στην κατεύθυνση ανάπτυξης του παραγωγικού μοντέλου της χώρας, ο οποίος  να διασφαλίζει την ύπαρξη όλων των δραστηριοτήτων,  να εξασφαλίζει την απασχόληση , την υψηλή ειδίκευση, τις κοινωνικές  παροχές και το φτηνό εισιτήριο προς τον πολίτη.

Καλούμε την Κυβέρνηση έστω και τώρα να εγκαταλείψει το νεοφιλελεύθερο μοντέλο ξεπουλήματος του Σιδηροδρόμου και να ακυρώσει τους διαγωνισμούς για ΤΡΑΙΝΟΣΕ, ΕΕΣΣΤΥ   ΟΛΠ, ΟΛΘ και περιφερειακών αεροδρομίων.
Καλούμε την Κυβέρνηση  να προχωρήσει στην άμεση ενοποίηση όλων των εταιρειών στο Σιδηρόδρομο, υλοποιώντας τις προεκλογικές της εξαγγελίες και  να θωρακίσει άμεσα τον οργανισμό με επενδύσεις, προσλήψεις και ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις.
Οι σιδηροδρομικοί , οι εργαζόμενοι και τα λαϊκά στρώματα θα δώσουν αγωνιστική απάντηση στο εγχείρημα του ξεπουλήματος των σιδηροδρόμων!
Καλούμε όλους τους σιδηροδρομικούς, τα σωματεία, την ομοσπονδία, σε συντονισμό και  συστράτευση αγώνα, προκειμένου να αποτρέψουμε κάθε προσπάθεια ιδιωτικοποίησης της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και ΕΕΣΣΤΥ.