ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΡΑΙΝΟΣΕ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ: 1988
ΜΕΛΟΣ: 1. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ
             2. ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

PANHELLENIQUE UNION DU TRAINS PERSONNEL
ANEE DE LA CREATION: 1988
MEMBRE DE LA: 1. FEDERATION PANHELLENIQUE DES CHEMINOTS
                             2. TRAVAIL CENTRE DU PIREE

GREEK UNION OF TRAINS STAFF 
YEAR OF ESTABLISHED: 1988
MEMBER OF: 1. NATIONAL FEDERATION OF RAILWAYMEN
                    2. LABOR CENTER OF PIRAEUS


Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΠΕΠ-ΤΡΑΙΝΟΣΕ

Η σύνθεση του Δ.Σ. του Σωματείου που προέκυψε από τα αποτελέσματα των τελευταίων αρχαιρεσιών της ΠΕΠ-ΤΡΑΙΝΟΣΕ που διεξήχθησαν το ΜΑΡΤΙΟ του 2012 είναι η ακόλουθη:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΑΝΤΩΝΙΟΥ Γεώργιος (Αθήνα)
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΣΚΟΥΤΕΛΑΣ Κωνσταντίνος (Αθήνα)
ΟΙΚΟΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΣΤΡΟΥΜΠΟΥΛΗΣ Γεώργιος (Αθήνα)
Α' ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΜΟΔΕΣ Αθανάσιος (Πάτρα)
Β' ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΓΕΡΓΟΣ Γρηγόριος (Θεσσαλονίκη)
ΑΝΑΠΛ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΠΡΑΣΣΑΣ Άγγελος (Αθήνα)
ΕΦΟΡΟΣ: ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος (Αθήνα)

ΜΕΛΗ:
ΚΑΡΑΒΙΩΤΗΣ Αλέξιος (Πάτρα)
ΚΑΡΥΔΗΣ Δωρόθεος (Θεσσαλονίκη)
ΚΑΣΚΟΥΤΑΣ Αθανάσιος (Αθήνα)
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ Δρόσος (Αθήνα)
ΝΙΚΟΛΑΟΥ Θωμάς (Θεσσαλονίκη)
ΝΤΙΤΣΑΣ Ιωάννης (Αθήνα)
ΣΟΦΟΣ Κωνσταντίνος (Λάρισα)
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος (Αθήνα)Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου