28 Μαρτίου 2014

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΑΙΡ - ΛΙΟΣΙΩΝ ΑΠΟ 31/03/2014Απο τη ΔΕΥΤΕΡΑ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 τροποποιούνται τα τοπικά δρομολόγια ΑΙΡ - ΑΘΗΝΑΣ - ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ και προστίθενται σταθμεύσεις στους σταθμούς ΛΥΚΟΤΡΥΠΑΣ & ΠΥΡΓΟΥ ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ, όλων των δρομολογίων της διαδρομής Αθήνα - Χαλκίδα (και αντίστροφα)

1. Στο υπάρχον χαραγμένο πλέγμα δρομολογίων των Τοπικών αμαξοστοιχιών Αθηνών – Λιοσίων - Αθηνών ενεργοποιούνται τρία (3) επιπλέον ζεύγη στα ήδη δρομολογημένα ήτοι τα παρακάτω:
 • 4308/4309: Αθηνών – Λιοσίων – Αθηνών - ΑΙΡ
 • 4316/4317: ΑΙΡ – Αθηνών – Λιοσίων - Αθηνών
 • 4324/4325: ΑΙΡ – Αθηνών – Λιοσίων – Αθηνών - ΑΙΡ
τα οποία θα σταθμεύουν στους ίδιους σταθμούς και στάσεις με τα ισχύοντα και με τις παρακάτω μεταβολές στο τμήμα Σ.Σ. ΑΙΡ - Σ.Σ. Αθηνών – Σ.Σ. ΑΙΡ

Μεταξύ ΑΙΡ – ΑΘΗΝΩΝ - ΛΙΟΣΙΩΝ
 • Στο δρομολόγιο της αμαξοστοιχίας 4308, καταργείται η διαδρομή Σ.Σ. ΑΙΡ – Σ.Σ. Αθηνών
 • Το δρομολόγιο της αμαξοστοιχίας 4316, επεκτείνεται και με τη διαδρομή Σ.Σ. ΑΙΡ – Σ.Σ. Αθηνών και η αμαξοστοιχία 4316 θα αναχωρεί από Σ.Σ. ΑΙΡ ώρα 13:31, θα σταθμεύει στο Σ.Σ. Ρούφ ώρα 13:35, θα φθάνει στην Αθήνα ώρα 13:40 και θα αναχωρεί κανονικά ώρα 13:59 (η αμαξοστοιχία 4315 δεν κυκλοφορεί)
 • Στο δρομολόγιο της αμαξοστοιχίας 4324, καταργείται η διαδρομή Σ.Σ. ΑΙΡ – Σ.Σ. Αθηνών

Μεταξύ ΑΙΡ – ΑΘΗΝΩΝ - ΛΙΟΣΙΩΝ
 • Το δρομολόγιο της αμαξοστοιχίας 4309 επεκτείνεται και με τη διαδρομή  Σ.Σ. Αθηνών – Σ.Σ. ΑΙΡ και η αμαξοστοιχία 4309, θα αναχωρεί από Σ.Σ. Αθηνών ώρα 11:04, θα σταθμεύει στο Σ.Σ. Ρούφ ώρα 11:09, θα φθάνει στο Σ.Σ. ΑΙΡ ώρα 11:13
 • Στο δρομολόγιο της αμαξοστοιχίας 4317  καταργείται η διαδρομή Σ.Σ. Αθηνών – Σ.Σ. ΑΙΡ
 • Το δρομολόγιο της αμαξοστοιχία 4325, επεκτείνεται  και με τη διαδρομή  Σ.Σ. Αθηνών – Σ.Σ. ΑΙΡ και η αμαξοστοιχία 4325 θα αναχωρεί από Σ.Σ. Αθηνών ώρα 19:04, θα σταθμεύει στο Σ.Σ. Ρούφ ώρα 19:09 , θα φθάνει στο Σ.Σ. ΑΙΡ ώρα 19:13
 • Επίσης στα δρομολόγια 4307 & 4323 καταργούνται οι διαδρομές Σ.Σ. Αθηνών – Σ.Σ. ΑΙΡ
2. Όλες οι αμαξοστοιχίες Πειραιώς – Αθηνών - Χαλκίδας (και αντιστρόφως) θα σταθμεύουν και στους σταθμούς/στάσεις Λυκότρυπα (Κάτω Αχαρνές) & Πύργος Βασιλίσσης ως εξής: 
ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΑΘΗΝΑ - ΧΑΛΚΙΔΑ
 • Σ.Σ. Πύργος Βασιλίσσης xx:56 - xx:56
 • Σ.Σ. Λυκότρυπα xx:58 - xx:58

ΧΑΛΚΙΔΑ – ΑΘΗΝΑ - ΠΕΙΡΑΙΑΣ 
 • Σ.Σ. Λυκότρυπα xx:41 - xx:41
 • Σ.Σ. Πύργος Βασιλίσσης xx:43 - xx:43 

3. Τέλος οι αμαξοστοιχίες 3531, 4539, 1537, 4530, 4531,2534 Αθηνών – Οινόης και αντιστρόφως θα σταθμεύουν και στους σταθμούς/στάσεις Λυκότρυπα (Κάτω Αχαρνές) & Πύργος Βασιλίσσης (εφόσον κυκλοφορούν) ως εξής :
 • 3531: Σ.Σ. Λυκότρυπας: 06:17 - 06:17, Σ.Σ. Πύργος Βασιλίσσης: 06:19 - 06:19
 • 4539: Σ.Σ. Λυκότρυπας: 07:10 - 07:10, Σ.Σ. Πύργος Βασιλίσσης: 07:12 - 07:12 
 • 1537: Σ.Σ. Λυκότρυπας: 08:08 - 08:08, Σ.Σ. Πύργος Βασιλίσσης: 08:10 - 08:10
 • 4530: Σ.Σ. Πύργος Βασιλίσσης: 15:26 - 15:26, Σ.Σ. Λυκότρυπας: 15:28 - 15:28
 • 4531: Σ.Σ. Λυκότρυπας: 18:15 - 18:15, Σ.Σ. Πύργος Βασιλίσσης: 18:17 - 18:172534: Σ.Σ. Πύργος Βασιλίσσης: 21: 56 - 21:56, Σ.Σ. Λυκότρυπας: 21:58 - 21:58Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου