20 Ιουλίου 2012

Η ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ

Ο Κλάδος Κίνησης Αμαξοστοιχιών την 1η Ιουλίου 2012 αριθμεί 207 άτομα.
(14 γυναίκες και 193 άνδρες).

Αυτοί υπηρετούν σε έξι (6) Γραφεία Προσωπικού σε όλη την επικράτεια ήτοι:
  • Αθήνα (Κλιμάκιο Λειανοκλαδίου)
  • Λάρισα
  • Βόλος
  • Θεσσαλονίκη
  • Αλεξανδρούπολη (Κλιμάκιο Δράμας) και
  • Πάτρα (Κλιμάκια Διακοπτού & Πύργου).
Η βαθμολογική διάρθρωση του κλάδου είναι η παρακάτω :
  • 10 Αρχιελεγκτές, Ελεγκτές και ε.χ. Ελεγκτές
  • 97 Προϊστάμενοι Αμαξοστοιχιών
  • 84 Συνοδοί Αμαξοστοιχιών και
  • 16 Δόκιμοι Συνοδοί Αμαξοστοιχιών
Από το σύνολο του Προσωπικου δεκαεννέα άτομα (19) άτομα, απασχολούνται σε άλλες υπηρεσίες της ΤΡΑΙΝΟΣΕ όπως στην ΔΟΥ, ΔΕΠ, ΔΙΜΕ και ΥΑ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου