12 Μαΐου 2014

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΣ ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΤΗΣ 13.05.2014

Ο Συνάδελφος Βασίλης Ζαβογιάννης (εκπρόσωπος εργαζομένων στο ΔΣ της ΤΡΑΙΝΟΣΕ) μας έστειλε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που θα συζητηθούν στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας στις 13/05/2014

ΘΕΜΑΤΑ

1. Κατακύρωση του ανοικτού συνοπτικού Διαγωνισμού Δ-1404/14 «Για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εκδοτηρίων σιδηροδρομικών τίτλων μεταφοράς επιβατών στον επιβατικό σταθμό Θεσσαλονίκης της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.» στην εταιρεία «Ε.Υ.Κ. Α.Ε.»

2. Κατακύρωση του ανοικτού συνοπτικού Διαγωνισμού Δ-1403/14 «Για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εκδοτηρίων σιδηροδρομικών τίτλων μεταφοράς επιβατών στον επιβατικό σταθμό Λάρισας της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.» στον κ. Πλεξίδα Θωμά του Νικολάου

3. Έγκριση διενέργειας ανοικτού συνοπτικού διαγωνισμού «για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης των Αυτοκινητοστασίων Αθηνών, Πατρών, Θεσσαλονίκης καθώς και υπηρεσιών επιτήρησης και φύλαξης του Τροχαίου υλικού της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. στους σταθμούς του Προαστιακού Αθηνών (Αεροδρόμιο και Κορωπί)», σύμφωνα με το άρθρο 7 του Κανονισμού Σύναψης και Εκτέλεσης Συμβάσεων Υπηρεσιών και Μελετών της εταιρείας (Υ.Α. Φ32/οικ. 20893/1601 ΦΕΚ 621/Β/25-4-2007). 

4. Έγκριση διενέργειας ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού «για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών καθαρισμού χώρων και τροχαίου υλικού για τους Διαπεριφερειακούς συρμούς του άξονα Πειραιώς – Αθηνών προς Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Βόλο και Καλαμπάκα που χρησιμοποιεί η ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.», σύμφωνα με το άρθρο 5 του Κανονισμού Σύναψης και Εκτέλεσης Συμβάσεων Υπηρεσιών και Μελετών της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. (Υ.Α. Φ32/οικ.20893/1601, ΦΕΚ 621Β/25-04-2007), τα οριζόμενα στην Οδηγία 2004/17/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, και στο Π.Δ. 59/2007 (ΦΕΚ 63/Α/16.03.2007) «περί προσαρμογής της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της ως άνω Οδηγίας 2004/17/ΕΚ».

5. Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού «για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια και εγκατάσταση κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης (CCTV) για την παρακολούθηση των εγκαταστάσεων πετρελαιοδότησης», σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ 2α και 3 του Κανονισμού Σύναψης και Εκτέλεσης Συμβάσεων Υπηρεσιών και Μελετών της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. (Φ32/ οικ.20893/1601/2007, ΦΕΚ 621/Β/25-4-2007)

6. Έγκριση διενέργειας ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού «Για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών ασφαλιστικής κάλυψης της αστικής ευθύνης της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.», σύμφωνα με το άρθρο 6 του Κανονισμού Σύναψης και Εκτέλεσης Συμβάσεων Υπηρεσιών και Μελετών της εταιρείας (Υ.Α. Φ32/οικ. 20893/1601 ΦΕΚ 621/Β/25-4-2007), τα οριζόμενα στην Οδηγία 2004/17/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, και στο Π.Δ. 59/2007 (ΦΕΚ 63/Α/16.03.2007) «περί προσαρμογής της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της ως άνω Οδηγίας 2004/17/ΕΚ»

7. Έγκριση σύναψης της Συμφωνίας πλαίσιο για τη χρήση της εθνικής σιδηροδρομικής υποδομής και της πρόσβασης σε αυτήν από Σιδηροδρομική Επιχείρηση

8. Έγκριση Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας Προσωπικού της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.

9. Επαναφορά υπαλλήλου στην ενεργό υπηρεσία του Οργανισμού – Ανάκληση – Ακύρωση απόφασης παραίτησης και παραμονή στην Υπηρεσία για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος (εισάγεται κατόπιν αιτήματος του Μέλους του Δ.Σ.-Εκπροσώπου των εργαζομένων, κ. Βασίλη Ζαβογιάννη)

10. Διάφορα θέματα-Ανακοινώσεις.

Ο ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΔΣ
Β. ΖΑΒΟΓΙΑΝΝΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου