5 Ιουνίου 2013

ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΤΗΣ 07.06.2013

Τα θέματα που θα απασχολήσουν το επόμενο Δ.Σ. της ΤΡΑΙΝΟΣΕ που θα γίνει την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 07/06/2013, όπως μας τα γνώρισε ο συνάδελφος Ζαβογιάννης Βασίλης (μέλος του Δ.Σ.) είναι τα παρακάτω:


ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 07.06.2013

1. Κατακύρωση διαγωνισμού, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Κανονισμού Σύναψης και Εκτέλεσης Συμβάσεων Υπηρεσιών και Μελετών της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. για την ανάθεση των υπηρεσιών εκμετάλλευσης των εστιατορίων – κυλικείων των αμαξοστοιχιών της ΤΡΑΙΝΟΣΕ (εξ αναβολής από τη συνεδρίαση της 03/06/2013)

2. Λήψη απόφασης επί:
α) της από 03-06-2013 υποβληθείσας Ένστασης της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΠΥΡΣΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ», και 
β) της από 29-05-2013 υποβληθείσας και κοινοποιηθείσας στην εταιρεία την 04-06-2013 Ένστασης της μονοπρόσωπης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «SWEDISH (ΣΟΥΙΝΤΙΣ) SYSTEMS (ΣΥΣΤΕΜΣ) SECURITY (ΣΕΚΙΟΥΡΙΤΥ)- ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Μονοπρόσωπη ΕΠΕ», αμφότερων κατά της υπ’ αριθμ. 144/2/28-05-2013 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. με την οποία εγκρίθηκε η κατακύρωση του ανοικτού/συνοπτικού Διαγωνισμού Δ-1301/2013 «για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης των Αυτοκινητοστασίων Αθηνών, Πατρών, Θεσσαλονίκης καθώς και για την παροχή υπηρεσιών επιτήρησης και φύλαξης του Τροχαίου Υλικού της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. στους σταθμούς Αεροδρομίου και Κορωπίου του Προαστιακού Δικτύου» στην εταιρεία «ΟCEANIC SECURITY S.A.»

3. Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου φορτοεκφόρτωσης εμπορευματοκιβωτίων με βάση το άρθρο 8 παρ 2α και 3 του Κανονισμού Σύναψης και Εκτέλεσης  Συμβάσεων Υπηρεσιών και  Μελετών ( Υ.Α. Φ 32/οικ 20893/1601/2007, ΦΕΚ621/Β/25-4-2007)  της  ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. στα πλαίσια της νέας υπηρεσίας παροχής ολοκληρωμένων πόρτα-πόρτα μεταφορικών υπηρεσιών εμπορευματοκιβωτίων με καθημερινά δρομολόγια στη διαδρομή Θράσιο-Θεσσαλονίκη-Θριάσιο

4. Διάφορα θέματα - Ανακοινώσεις.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου