22 Νοεμβρίου 2013

ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΗΣ ΤΡΑΙΝΟΣΕ


Ένα πάγιο αίτημα του Σωματείου μας (και της ΠΕΠΕ) που χρόνιζε πολύ καιρό, της Παροχής Πρόσθετης Νοσοκομειακής Κάλυψης του Προσωπικού της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε., ικανοποιήθηκε μετά από την υπερψήφιση από το Δ.Σ. της εταιρίας του θέματος:

"Έγκριση ανάθεσης παροχής υπηρεσιών ομαδικής ασφάλισης ζωής και υγείας του προσωπικού της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. στην εταιρεία «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΕΓΑ», σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 3α και β του Κανονισμού Σύναψης και Εκτέλεσης Συμβάσεων Υπηρεσιών και Μελετών της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. (Υ.Α. Φ32/οικ. 20893/1601, ΦΕΚ 621/Β/25-4-2007)"

Η παροχή αυτή θα είναι προαιρετική και θα αφορά τους άμεσα ασφαλισμένους Υπαλλήλους της εταιρίας, καθώς και για τα προστατευόμενα μέλη της οικογένειας του.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου