18 Σεπτεμβρίου 2014

ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΑΙΝΟΣΕ 18-09-2014Ο συνάδελφος Βασίλης Ζαβογιάννης (εκπρόσωπος εργαζομένων στο ΔΣ της ΤΡΑΙΝΟΣΕ) μας κοινοποίησε τα θέματα, που θα συζητηθούν στη σημερινή συνεδρίαση (18/09/2014) του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας.

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ

1. Έγκριση εξαμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων και της σχετικής επ’ αυτών έκθεσης επισκόπησης της εταιρικής χρήσης από 01/01/2014 έως και 30/06/2014 της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. και υποβολή τους στη Διεύθυνση Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3899/2010 και τις διατάξεις του ν. 3429/2005, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Κατακύρωση του ανοικτού διεθνούς Διαγωνισμού Δ-1406/14 «Για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών ασφαλιστικής κάλυψης της αστικής ευθύνης της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.» στην εταιρεία «Α.Τ.Ε. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.». 
3. Έγκριση διεξαγωγής διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών φορτοεκφόρτωσης εμπορευματοκιβωτίων στον Σταθμό του Θριασίου Πεδίου. 
4. Έγκριση ένταξης δαπάνης αντικατάστασης δαπέδου, των τουαλετών (WC) των επιβαταμαξών Ε/Α κατασκευής Ελληνικών Ναυπηγείων και Ν. Κιολεΐδη (ADmz, Bmz & Bmpz), στο συνολικό τίμημα της συντήρησης των Ε/Α, κατόπιν διαγωνισμού που θα διενεργηθεί από την ΕΕΣΣΤΥ Α.Ε., μετά από σύμφωνη γνώμη της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.
5. Λήψη απόφασης επί της από 08-09-2014 υποβληθείσας (προδικαστικής) Προσφυγής της εταιρείας με την επωνυμία «Εργολαβίες Υπηρεσιών Καθαριότητος (Ε.Υ.Κ.) και εμπορία υλικών και μηχανημάτων καθαρισμού Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «ΕΥΚ Α.Ε.» κατά της αποφάσεως με αριθμό πρωτοκόλλου 2.190.677/26.8.2014 της Επιτροπής του Διαγωνισμού Δ-1409/14 «για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών καθαρισμού χώρων και τροχαίου υλικού για τους Διαπεριφερειακούς συρμούς του άξονα Πειραιώς-Αθηνών προς Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Βόλο και Καλαμπάκα που χρησιμοποιεί η ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.».
6. Λήψη απόφασης επί της από 08-09-2014 υποβληθείσας Ένστασης της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ALPHA GLOBAL TRADING AEBE» κατά της υπ’ αριθμ. Δ-1412/14 διακήρυξης του δημόσιου ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού «για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών εκμετάλλευσης των εστιατορίων και κυλικείων των αμαξοστοιχιών της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.».
7. Έγκριση παράτασης της διάρκειας της από 06-02-2014 Συμβάσεως Εργασίας ορισμένου χρόνου του Διευθυντή Ασφάλειας & Διαχείρισης Κρίσεων (ΔΑΣΦ) έως την 05.02.2015 για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών.
8. Οικονομική ενίσχυση εργαζομένων (εξ’ αναβολής από τη συνεδρίαση της 30.07.2014).
9. Διάφορα Θέματα-Ανακοινώσεις.

Τέλος θα γίνει ενημέρωση για θέματα διαχείρισης προσωπικού λόγω της μη πλήρωσης πολλών οργανικών θέσεων 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου