8 Μαρτίου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Σ.Π.Α.Π.ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (Σ.Π.Α.Π.)
ΤΜΗΜΑ Π.Ο.Σ. – Ε.Κ.Π.
Τηλ.: 2103830240 – 2103847029, Fax: 2103830194

Ταχ. Δ/νση ΠΕΙΡΑΙΑ: Ομηρ Σκυλίτση 19, Τ.Κ. 18531                                       ΑΡΙΘ. ΑΝΑΓΝ. ΑΠΟΦ. 338/72
Ταχ. Δ/νση ΑΘΗΝΑΣ: Κάνιγγος 6, Τ.Κ. 10677                                           ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ – Α.Μ. 1191


ΑΘΗΝΑ, 5 /3 / 2015ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Για να αντιμετωπιστούν οι αυξημένες ανάγκες προσωπικού οι Διοικήσεις του ΟΣΕ κατέφυγαν στην πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικής εταιρείας (security) για την παραχώρηση αμιγώς σιδηροδρομικού έργου μεγάλης επικινδυνότητας όπως είναι η φύλαξη ισοπέδων διαβάσεων.
Παρά την αντίθεσή μας με επιστολές μας και με δυναμικές παρεμβάσεις προς τις Διοικήσεις, για πρόσληψη μόνιμου εξειδικευμένου και έμπειρου προσωπικού, αυτό δεν κατέστη δυνατό.
Μετά το συμβάν που έγινε χθες σε φυλασσόμενη ισόπεδη διάβαση στην περιοχή του ΤΑΥΡΟΥ δεν μας χαροποιεί το γεγονός ότι δικαιωνόμαστε με τις θέσεις μας αλλά θα πρέπει επιτέλους οι Διοικήσεις να λάβουν σοβαρά υπόψη τους ότι το σιδηροδρομικό έργο πρέπει να γίνεται από μόνιμο, έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό για να μην έχουμε ανάλογα συμβάντα στο μέλλον.


ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                          Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
    ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΕΧΟΥΡΙΤΗΣ                                     ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΟΚΛΑΣ
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου