26 Απριλίου 2013

ΕΞΩΔΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟ (ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΟΝΤΟΛΟΓΙΟ)


ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΑΡΜΟΔΙΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΑΡΧΗ
ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΔΗΛΩΣΗ

Του σωματείου με την επωνυμία «Σύλλογος Εργαζομένων Προαστιακού Σιδηροδρόμου», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Καρόλου 1-3 και εκπροσωπείται νόμιμα.

ΠΡΟΣ
Την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ – ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Καρόλου 1-3 και εκπροσωπείται νόμιμα.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: Στον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων – κ. Κωστή Χατζηδάκη, κάτοικο Παπάγου Αττικής οδός Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε.

***************

Με αποκλειστική σας υπαιτιότητα και για τους γνωστούς σ’ εσάς λόγους, το επικείμενο να συζητηθεί στο Δ.Σ Προσοντολόγιο, δεν αποτέλεσε προηγουμένως αντικείμενο διαβούλευσης, έτσι ώστε η συμπεριφορά σας που αφορά στην λήψη απόφασης επ’ αυτού  να ελέγχεται ως παράνομη και καταχρηστική.

Κατόπιν των προδιαληφθέντων,

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΑΣΤΕ για τη σπουδή σας λήψης απόφασης  περί του Προσοντολογίου , το περιεχόμενο του οποίου διαμορφώθηκε ερήμην των κατά κύριο λόγο ενδιαφερομένων , δηλ. των εργαζομένων στους οποίους αφορά , τις συνδικαλιστικές οργανώσεις των οποίων προκλητικά αγνοήσατε, ματαιώνοντας ουσιαστικά, για τους γνωστούς σ’ εσάς λόγους την πρόσκληση σε ουσιαστική διαβούλευση. 
Έτσι επιγραμματικά δεν αποφύγατε το χαρακτήρα του εν λόγω προσοντολογίου ως ρουσφετολογικού και φωτογραφικού. 
Σχεδόν αποκλείσατε από την «κατάληψη» θέσεων τους εργαζόμενους της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ενώ με την για πολλές θέσεις προαπαιτούμενη εμπειρία των 27 χρόνων, αποκλείσατε ικανά στελέχη από θέσεις για την κάλυψη των οποίων θα ήταν υπέρ αρκετή η επταετής εμπειρία. 
Δεν λάβατε υπόψη σας την αναγκαιότητα διατήρησης του αυτοδιοίκητου των επιμέρους κλάδων. 
Το περιεχόμενο του άνω προσοντολογίου παραβιάζει διατάξεις του Ν. 4093/2012.

ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ , να μην προβείτε στη συζήτηση και λήψη απόφασης επί του άνω προσοντολογίου , αλλά να διαμορφώσουμε το περιεχόμενο αυτού κατόπιν ουσιαστικής διαβούλευσης με τη συνδικαλιστική μας αλλά και με όλες τις άλλες οργανώσεις, άλλως και σε περίπτωση άρνησης ή αδιαφορίας σας,

ΣΑΣ ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ότι θα προβούμε σε κάθε νόμιμη ενέργεια προς την κατεύθυνση προάσπισης των δικαιωμάτων μας , κατ’ ενδεικτική δε αναφορά στις απαραίτητες διαδικασίες για την ακύρωση του άνω ερήμην μας διαμορφωθέντος προσοντολογίου.

Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής εντέλλεται να επιδώσει νομίμως την παρούσα, προς ους απευθύνεται και κοινοποιείται και δή στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία«ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ – ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Καρόλου 1-3 και εκπροσωπείται νόμιμα, και στον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων – κ. Κωστή Χατζηδάκη, κάτοικο Παπάγου Αττικής οδός Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε, προς γνώση της και για τις νόμιμες συνέπειες.

Γίνεται μνεία ότι επικολλήθηκε ένσημο ΤΠΔΑ εκ ευρώ 1,15.

Αθήνα, 25 Απριλίου 2013
Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος
Σύλλογος Εργαζομένων Προαστιακού Σιδηρόδρομου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου