26 Απριλίου 2013

ΕΞΩΔΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟ (ΣΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ)


ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΑΡΜΟΔΙΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΑΡΧΗ
ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Του σωματείου με την επωνυμία «Σύλλογος Εργαζομένων Προαστιακού Σιδηροδρόμου», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Καρόλου 1-3 και εκπροσωπείται νόμιμα.

ΠΡΟΣ

Την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ – ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Καρόλου 1-3 και εκπροσωπείται νόμιμα.

***************

Το Διοικητικό Συμβούλιο του σωματείου μας, κατά τη σημερινή συνεδρίασή του της 26 Νοεμβρίου 2012 αποφάσισε την κήρυξη και πραγματοποίηση των κάτωθι στάσεων εργασίας στις 4 & 5 Μαΐου 2013, δηλαδή Μ. Σάββατο και Κυριακή του Πάσχα :

α) Το Μ. Σάββατο, 4/5/2013 από ώρα 18:00 πμ έως τη λήξη της βάρδιας,
β) Την Κυριακή του Πάσχα 24ωρη

Θέματα και λόγοι για τους οποίους αποφασίστηκε να προβούμε στις άνω μορφές απεργιακής κινητοποίησης είναι :

α) η διατήρηση του δημόσιου χαρακτήρα και όχι η ιδιωτικοποίηση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ,  
β) η υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας,  
γ) η εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας και 
δ) η κατάργηση της διπλής  παρακράτησης  του 25% των αποδοχών μας

Με τη ρητή επιφύλαξη κάθε νομίμου δικαιώματός μας.

Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής εντέλλεται να επιδώσει νομίμως την παρούσα, προς την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ – ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Καρόλου 1-3 και εκπροσωπείται νόμιμα, προς γνώση της και για τις νόμιμες συνέπειες.

Γίνεται μνεία ότι επικολλήθηκε ένσημο ΤΠΔΑ εκ ευρώ 1,15.

Αθήνα, 25 Απριλίου 2013
Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος

Σύλλογος Εργαζομένων Προαστιακού Σιδηρόδρομου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου