24 Ιουλίου 2013

ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΤΟΥ ΟΣΕ


Η Π.Ο.Σ. απέστειλε στον ΟΣΕ την παρακάτω επιστολή με την οποία κάνει γνωστά τα ονόματα που ορίζει σαν εκπροσώπους της στα Πρωτοβάθμια Πειθαρχικά Συμβούλια που θα λειτουργήσουν.Αθήνα, 24/7/2013
 Αριθ. Πρωτ.: 37507  

ΠΡΟΣ: 1. Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο OΣΕ κ. Παναγιώτη Θεοφανόπουλο
          2. Δ/νση Οργάνωσης &  Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού 
              (Υπόψη: κ. Βασ. Κατσιάνη)
                                                               

Κύριε Πρόεδρε,

Σε απάντηση της από 14/6/2013 με αριθ. πρωτ. 211866 επιστολής σας, σας γνωρίζουμε ότι εκπρόσωποί μας στα Πειθαρχικά Συμβούλια ορίζονται οι κάτωθι: 

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ το οποίο λειτουργεί στην Αθήνα, αρμόδιο για το προσωπικό που εργάζεται οπουδήποτε, πλην Μακεδονίας και Θράκης:
Τακτικός: Παπαγιαννούλας Κλεομένης του Ευθυμίου, ΑΜ: 104744, ΔΟΔΑΔ/ΤΜΙΠ
Αναπληρωματικός: Χαϊκάλης Διονύσιος του Στεφάνου, ΑΜ: 101076, ΔΙΣΗΣΗΚ (ΓΡΥ)

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ που λειτουργεί στη Θεσσαλονίκη, αρμόδιο για το προσωπικό που εργάζεται στη Μακεδονία και Θράκη:
Τακτικός: Πανόπουλος Χρήστος του Γεωργίου, ΑΜ: 040363, ΔΙΣΥΓ/ΥΓΜΘ/ΤΘ
Αναπληρωματικός: Χαρατσής Δημήτριος του Αθανασίου, ΑΜ: 058191, ΔΚ/ΥΚΜΘ/ΤΕ.Θ

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ που λειτουργεί στην Αθήνα, αρμόδιο για την εξέταση κάθε αίτησης αναθεώρησης κατά απόφασης Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου:
Τακτικός: Λαγός Σταμάτης του Δημητρίου, ΑΜ: 027708, ΔΚ/ΥΥΚΚΝΕ/ΤΕ.ΑΘ
Αναπληρωματικός: Κατσίμης Χρήστος του Νικολάου, ΑΜ: 101590, ΔΙΠΕΦ/ΥΑΠ/ΚΑΥΛ

Ζητάμε την άμεση συγκρότηση των Πειθαρχικών Συμβουλίων και την ταχύτατη συνεδρίασή τους με την πεποίθηση ότι θα εκδικαστούν πρώτα οι υποθέσεις των υπό παραίτηση συναδέλφων. 

Ο Πρόεδρος
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ 

Ο Γενικός Γραμματέας
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΠΟΥΡΛΙΑΚΑΣ
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου