6 Οκτωβρίου 2013

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ 34ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ ΠΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Σήμερα το απόγευμα ολοκλήρωσε τις εργασίες του το 34ο Πανσιδηροδρομικό Συνέδριο με την εκλογή των οργάνων Διοίκησης και αντιπροσώπων στη ΓΣΕΕ.


Όπως αναρτήθηκε στη σελίδα της ΠΟΣ από τις εκλογές που διεξήχθησαν για τα όργανα της Ομοσπονδίας (Διοικητικό Συμβούλιο, Γενικό Συμβούλιο και Εξελεγκτική Επιτροπή) ψήφισαν συνολικά 72 σύνεδροι και κάθε παράταξη έλαβε τις ακόλουθες φήφους:
 • ΠΑΣΚ-Σ - ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ: 28 ψήφοι
 • ΔΑΚΕΣ - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ: 21 ψήφοι
 • ΔΙΚΤΥΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ: 12 ψήφοι
 • ΔΕΣΚ (ΠΑΜΕ): 9 ψήφοι
 • ΝΕΑ ΤΡΟΧΙΑ: 2 ψήφοι

Σύμφωνα με αυτά τα αποτελέσματα  οι έδρες για κάθε όργανο της Διοίκησης κατανέμονται ως ακολούθως ανά παράταξη:

Α. Για το ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 • ΠΑΣΚ-Σ - ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ: 11 έδρες
 • ΔΑΚΕΣ - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ: 8 έδρες
 • ΔΙΚΤΥΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ: 5 έδρες
 • ΔΕΣΚ (ΠΑΜΕ): 3 έδρες
 • ΝΕΑ ΤΡΟΧΙΑ: δεν λαμβάνει έδρα
Β. Για το ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 • ΠΑΣΚ-Σ - ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ: 12 έδρες
 • ΔΑΚΕΣ - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ: 9 έδρες
 • ΔΙΚΤΥΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ5 έδρες
 • ΔΕΣΚ (ΠΑΜΕ): 4 έδρες
Γ. Για την ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 • ΠΑΣΚ-Σ - ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ: 2 έδρες
 • ΔΑΚΕΣ - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ: 2 έδρες
 • ΔΙΚΤΥΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ: 1 έδρα

Για τους αντιπροσώπους στο συνέδριο της ΓΣΕΕ ψήφισαν 70 σύνεδροι. Βρέθηκαν 69 έγκυρα ψηφοδέλτια και 1 άκυρο και κάθε παράταξη έλαβε του παρακάτω ψήφους:
 • ΠΑΣΚ-Σ - ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ: 31 ψήφοι
 • ΔΑΚΕΣ - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ: 17 ψήφοι
 • ΔΙΚΤΥΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ12 ψήφοι
 • ΔΕΣΚ (ΠΑΜΕ): 9 ψήφοι
Σύμφωνα με αυτά τα αποτελέσματα  οι αντιπρόσωποι που εκλέγονται για το συνέδριο της ΓΣΕΕ κατανέμονται ως εξής:
 • ΠΑΣΚ-Σ - ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ: 2 σύνεδροι
 • ΔΑΚΕΣ - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ: 1  σύνεδρος


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου