1 Οκτωβρίου 2013

ΤΕΛΕΙΩΣΕ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ Η ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ


Ολοκλήρωσε τις εργασίες της η Ομάδα Εργασίας που συγκροτήθηκε με απόφαση του Γ.Γ. του Υπουργείου Μεταφορών και Δικτύων Κο Ν. Σταθόπουλο, προκείμενου να εξετάσει την επαγγελματική επάρκεια (πιστοποίηση) του προσωπικού των Σιδηροδρομικών Οργανισμών.

Στην έκθεση της που υπέβαλλε προς τον Γεν. Γραμματέα του Υπουργείου αναφέρονται επιγραμματικά:

1. Ο Διαχειριστής Υποδομής και οι Σιδηροδρομικές Επιχειρήσεις παραμένουν υπεύθυνοι - σύμφωνα με το ΠΔ 160/2007 (ΦΕΚ 201Α'/23.08.2007) - για το επίπεδο των προσόντων και της κατάρτισης του Προσωπικού τους που είναι επιφορτισμένο με την τήρηση της ασφαλείας και υποχρεούνται να τους παρέχουν στο Προσωπικό τους αντίγραφα σχετικά με την εμπειρία και τα προσόντα τους.

2. Το Προσωπικό των Σιδηροδρομικών Οργανισμών μετά την αναδιάρθρωση του σιδηροδρομικού τομέα στην Ελλάδα χρήζει επαγγελματικής αναγνώρισης.

3. Προτείνει στους εμπλεκόμενους Οργανισμούς να χορηγήσουν βεβαίωση σε όλους τους εργαζόμενους που απασχολούν. 

4. Η βεβαίωση αυτή αποτελεί αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων του εργαζόμενου.

5. Στη βεβαίωση θα αναγράφεται η κατηγορία "Τ" (Τεχνικές Ειδικότητες) και "Δ" (Διοικητικές Ειδικότητες).

6. Η χορήγηση της βεβαίωσης θα γίνεται με ευθύνη του Προϊστάμενου κάθε Διεύθυνσης που υπηρετεί ο υπάλληλος.

7. Να χορηγηθεί μοναδικός αριθμός ιχνηλασιμότητας ο οποίος θα καταχωρείται στο εταιρικό μητρώο που διατηρεί κάθε Οργανισμός.

8. Σε κάθε αλλαγή υπηρεσιακής κατάστασης η βεβαίωση θα ανανεώνεται με εκδοσή νέας βεβαίωσης.

9. Επισυνάπτεται σχέδιο για την εξασφάλιση της αναγκαίες ομοιομορφίας.

Όπως είναι γνωστό από την ΤΡΑΙΝΟΣΕ στην Ομάδα Εργασίας συμμετείχε ο Διευθυντής ΔΙΠΕΚΑΜ Ιωάννης Λύτρας.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου