16 Ιανουαρίου 2015

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΣ ΟΣΕ ΤΗΣ 19/01/2015
O συνάδελφος Θανάσης Λεβέντης (εκπρόσωπος των εργαζομένων στο Δ.Σ. του ΟΣΕ), μας έστειλε τα θέματα που θα εξετάσει το ΔΣ του ΟΣΕ στην ημερήσια διάταξη στις 19/01/2015.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 1029

1. Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης  Προσωπικού  ΟΣΕ. 
(ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡ.: ΔΟΔΑΔ)       
           
2. Έγκριση της διδακτέας ύλης και της διάρκειας εκπαίδευσης προσωπικού του ΟΣΕ Α.Ε., της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε., της ΕΕΣΣΤΥ Α.Ε.  καθώς και τρίτων για έκδοση ή ανανέωση άδειας εργασίας στο ηλεκτροδοτούμενο σιδηροδρομικό δίκτυο 25KV – 50Hz, σύμφωνα με τα νέα δεδομένα. 
(ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡ.: ΔΟΔΑΔ)                  
             
3. Έγκριση Διακήρυξης για τη δημοπράτηση του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ THΣ   ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ,  ΒΟΛΟΥ – ΜΗΛΕΩΝ, ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ: α) ΑΠΟ Χ.Θ. 2+867 ΕΩΣ Χ.Θ.  8+300 & β) ΑΠΟ Χ.Θ. 12+430 ΕΩΣ Χ.Θ. 28+250 ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ   ΤΩΝ  ΚΤΙΡΙΩΝ - ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΣΕΩΝ», (Α.Δ. 965)
(ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡ.: ΔΙΣΥΓ)                  

4. Έγκριση για την διενέργεια του ανοικτού διαγωνισμού: «Ανάπτυξη Συστήματος για την καταχώρηση  και διαχείριση διαλειτουργικών στοιχείων υποδομής του σιδηροδρομικού δικτύου του ΟΣΕ - Αποστολή στοιχείων στον ERA», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης #300.000,00# ΕΥΡΩ χωρίς Φ.Π.Α και #369.000,00# ΕΥΡΩ  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%, με κριτήριο κατακύρωσης  την πλέον συμφέρουσα προσφορά σε ΕΥΡΩ. 
(ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡ.: ΔΙΠΕΦ)    
              
5. Έγκριση διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών σηματοδότησης και ΑΣΙΔ ,προϋπολογιζόμενης δαπάνης #300.861,00# ΕΥΡΩ χωρίς Φ.Π.Α και #370.059,00# ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου του  Φ.Π.Α. 23%, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή σε ευρώ. 
(ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡ.: ΔΙΠΕΦ)                  

6. Έγκριση του αποτελέσματος της διαπραγμάτευσης και κατακύρωση του ανοικτού πλειοδοτικού διαγωνισμού 14036/13-11-2014 που αφορά την ανάδειξη Αναδόχου που θα αναλάβει το έργο «Εκποίηση παλαιού και αχρήστου Σιδηροδρομικού μη Τροχαίου Υλικού της Διεύθυνσης Συντήρησης Γραμμής/Υπηρεσία Συντήρησης Γραμμής Κεντρικής και Νότιας Ελλάδας/Τμήματος Αθήνας (ΔΙΣΥΓ/ΥΓΚΝΕ/ΤΑ), προϋπολογιζόμενης ποσότητας 1.263.000 κιλών περίπου (Σιδηροτροχιές, Μεταλλικοί Στρωτήρες κ.λ.π.)», συνολικής αξίας #314.487# € περίπου χωρίς ΦΠΑ και #386.819# € περίπου με ΦΠΑ 23%, με τιμή μονάδος 0,249 €/Kg. 
(ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡ.: ΔΙΠΕΦ)                  

7. Έγκριση διενέργειας ανοικτού πλειοδοτικού διαγωνισμού για την Εκποίηση Παλαιού και Αχρήστου Σιδηροδρομικού Μη Τροχαίου υλικού της Διεύθυνση Συντήρησης Γραμμής/Υπηρεσία Συντήρησης Γραμμής Κεντρικής και Νότιας Ελλάδας/Τμήμα Πάτρας (ΔΙΣΥΓ/ΥΓΚΝΕ/ΤΠ), Προϋπολογιζόμενης ποσότητας 1.155.043  κιλών περίπου (Σιδηροτροχιές),σύμφωνα με τον συνημμένο στην παρούσα διακήρυξη πίνακα, προϋπολογιζόμενες αξίας #242.559# € περίπου χωρίς Φ.Π.Α και #298.348# € περίπου  συμπεριλαμβανομένου του  Φ.Π.Α. 23% και ελάχιστης τιμής μονάδος 0,21 €/kgr, με κριτήριο κατακύρωσης την υψηλότερη τιμή σε ΕΥΡΩ. 
(ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡ.: ΔΙΠΕΦ)                  

8. Ανακοινώσεις.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου