12 Μαρτίου 2013

ΕΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ


Στη περίπτωση που εφαρμοστεί με τη εξόφληση της Παρασκευής 15.03.2013 το ενιαίο μισθολόγιο - πράγμα πολύ πιθανόν - μπορείτε να διαβάσετε στο ΑΔΑ που σας παραθέτουμε (ΑΔΑ: 4574Η-8ΜΘ) πως θα γίνεται ο υπολογισμός της μισθοδοσίας ανάλογα με την κατηγορία εκπαιδευτικής βαθμίδας που βρίσκεται ο καθένας μας και του μισθολογικού κλιμακίου.

Επίσης φαίνεται καθαρά και ο υπολογισμός της υπερωριακής αποζημίωσης και της νυκτερινής εργασίας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου