20 Μαΐου 2013

ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΑΥΤΕΚΩ (ΤΑΠ-ΟΤΕ) ΕΤΟΥΣ 2013


Από το ΤΑΥΤΕΚΩ ανακοινώθηκε το κατασκηνωτικό πρόγραμμα για το έτος 2013 για τους ασφαλισμένους του ΤΑΠ/ΟΤΕ.

Επίσης αναρτούμε τα έντυπα που απαιτούνται για τους ενδιαφερόμενους:


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ

ΘΕΜΑ: Καθορισμός διαδικασίας υποβολής αιτήσεων ασφαλισμένων του ΤΑΠ ΟΤΕ  για συμμετοχή των παιδιών τους στο κατασκηνωτικό πρόγραμμα  2013.

Σας ενημερώνουμε ότι για το τρέχον έτος, στο κατασκηνωτικό πρόγραμμα για το ΤΑΥΤΕΚΩ-ΤΑΠ ΟΤΕ  θα ακολουθηθεί η εξής διαδικασία:

1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ – ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

1α. Παιδιά ασφαλισμένων Τ.Α.Π.- Ο.Τ.Ε. δύνανται να φιλοξενηθούν ως κατασκηνωτές ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΗΛΘΑΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΘΕΣΑΝ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ.
           
1β. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι κατασκηνωτές ηλικίας 5-14 ετών δηλαδή όσα γεννήθηκαν από 1-1-1999 μέχρι και 31-12-8 (ΕΦΟΣΟΝ Η ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΑΥΤΑ ΤΑ ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ) σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της ΥΑ 1277/8.3.89. Για τα παιδιά με ειδικές ανάγκες θα γίνονται δεκτά από ηλικία 6-16 ετών.

1γ. Παιδιά ασφαλισμένων συμβασιούχων ορισμένου χρόνου μετά την συμπλήρωση του 6μήνου από την ημερομηνία ασφάλισής τους στον κλάδο ασθένειας φιλοξενούνται στις κατασκηνώσεις με συμμετοχή στη δαπάνη του ημερήσιου τροφείου κατά ποσοστό 50%.

2. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ

2α. Ο ενδιαφερόμενος ασφαλισμένος γονέας μεριμνά ο ίδιος ώστε να εξασφαλίσει κράτηση θέσης στην κατασκήνωση της επιλογής του (συνημμένος πίνακας)

2β. Στο διαδίκτυο www.tayteko.gr βρίσκει αναρτημένα: 

1.  Αίτηση συμμετοχής
2. Κάρτα Κατασκηνωτή, προς συμπλήρωση (με πρόσφατη φωτογραφία του παιδιού)
3. Υπεύθυνη Δήλωση Προσέλευσης
4. Υπεύθυνη Δήλωση Αποχώρησης 
5. Πίνακας Συμβεβλημένων Κατασκηνώσεων 2013

2γ. Υποβολή της αίτησης  συμμετοχής  του παιδιού γίνεται μέσω e-mail (kataskinosis-tapote@tayteko.gr) ή μέσω fax (210 - 8874449) ή στα γραφεία του ΤΑΥΤΕΚΩ (Πατησίων 54, 5ος όροφος – ωράριο υποβολής 08:30 - 13:30)


2δ. Οι αιτήσεις συγκεντρώνονται στο αρμόδιο τμήμα Ασφάλισης, Μητρώου και Παροχών σε χρήμα, όπου γίνεται έλεγχος κατασκηνωτικού δικαιώματος (δικαίωμα παροχής – ηλικία)

2.ε. Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων:

Α’ κατασκηνωτική περίοδος: από 20/05/2013 έως 31/05/2013
Β’ κατασκηνωτική περίοδος: από 27/05/2013 έως 07/06/2013
Γ’ κατασκηνωτική περίοδος: από 03/06/2013 έως 14/06/2013

3. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΓΟΝΕΑ

3.α.  Ο Γονέας ή το άτομο κατ’ εξουσιοδότηση αυτού κατά την παράδοση του παιδιού κατασκηνωτή στους υπεύθυνους της κατασκήνωσης παραδίδει την κάρτα του κατασκηνωτή (με πρόσφατη φωτογραφία του παιδιού) και αφού έχει συμπληρώσει πλήρως και υπογράψει το κάτω μέρος αυτής ΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ  (ιδιοχείρως).

ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ ότι στις περιπτώσεις που θα αποδεικνύεται ότι τα αναγραφόμενα στοιχεία είναι ψευδή ή ανακριβή το ΤΑΜΕΙΟ ΟΥΔΕΜΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΧΕΙ ΚΑΙ Η ΔΑΠΑΝΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΤΡΟΦΕΙΟΥ ΒΑΡΥΝΕΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΤΟΝ ΚΗΔΕΜΟΝΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ.

3.β.  Κατά την αποχώρηση του παιδιού από την κατασκήνωση θα συμπληρώνεται από τον γονέα ή τον νόμιμα εξουσιοδοτημένο η υπεύθυνη Δήλωση αποχώρησης από την κατασκήνωση και θα παραδίδεται στην κατασκήνωση προκειμένου να υποβληθεί στο Ταμείο μαζί με τα προβλεπόμενα παραστατικά για την εκκαθάριση της δαπάνης.

ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ ότι σε περίπτωση ψευδών ή ανακριβών στοιχείων της Δήλωσης το Ταμείο ουδεμία υποχρέωση έχει και η δαπάνη καταβολής του τροφείου βαρύνει αποκλειστικά και μόνο τον κηδεμόνα.

ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ ΕΠΙΣΗΣ ΟΤΙ ΠΡΟΣ ΑΠΟΦΥΓΗ ΚΑΘΕ ΠΙΘΑΝΗΣ ΕΜΠΛΟΚΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ Ο ΓΟΝΕΑΣ ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΙ Ο ΙΔΙΟΣ ΤΙΣ ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ.

3.γ. Σε περίπτωση προσωρινής αποχώρησης του παιδιού, που δεν μπορεί να δικαιολογείται πέραν των (2) διανυκτερεύσεων και εφόσον υπάρχουν λόγοι σοβαροί (ασθένεια – εξετάσεις – σοβαροί οικογενειακοί λόγοι) ο παραλαβών γονέας ή κηδεμόνας υποχρεούται να υπογράφει το ειδικό έντυπο αδείας εξόδου το οποίο θα πρέπει να είναι θεωρημένο και αριθμημένο από την Δ/νση Επιθεώρησης της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Γ.Γ.Κ.Α) ή από την υπηρεσία που έχει υποδείξει αυτή και στο οποίο θα αναφέρεται η ημερομηνία παραλαβής και κατά την επιστροφή η ημερομηνία επιστροφής.


Η Προϊσταμένη
Αυτοτελούς Τμήματος  Ασφάλισης, 
Μητρώου & Παροχών σε Χρήμα
ΠΗΝΕΛΟΠΗ Δ. ΓΙΑΣΣΙΑΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου