26 Μαΐου 2013

ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με Αριθμ. Φύλλου 1248/22.05/2013 (Τεύχος Δεύτερο) η έγκριση της απαιτούμενης υπερωριακής απασχόλησης για το έτος 2013 για το Προσωπικό της ΤΡΑΙΝΟΣΕ.

Με αυτή τη ρύθμιση εφαρμόζεται πλήρως το άρθρο 20 του Ν. 4024/2011 περί "Συνταξιοδοτικών ρυθμίσεων, ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου, εργασιακής εφεδρείας κ.α." που προέβλεπε ότι: 
  • Οι ώρες απασχόλησης υπερωριακής εργασίας δεν μπορεί να υπερβαίνουν τις είκοσι (20) ανά υπάλληλο μηνιαίως, 
  • Ειδικά στην καθ' υπέρβαση εργασία οι ώρες νυκτερινής, Κυριακών και εξαιρέσιμων ήμερων δεν μπορεί να υπερβαίνουν τις δεκαέξι (16) ώρες κατά περίπτωση το μήνα.
Τέλος ο η δημοσίευση καταλήγει ότι στο τέλος κάθε μήνα ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας, θα βεβαιώνει την πραγματοποίηση των ωρών υπερωριακής απασχόλησης, των ωρών νυκτερινής εργασίας, τις Κυριακές ή τις εξαιρέσιμες ήμερες.

Η κατανομή των ωρών υπερωριακής απασχόλησης, των ωρών νυκτερινής εργασίας, τις Κυριακές ή τις εξαιρέσιμες ήμερες, ανά Διεύθυνση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ είναι η εξής:


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου