11 Οκτωβρίου 2014

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΗΣ ΠΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΦΑΠΑΞ


ΑΘΗΝΑ, 10/10/2014
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 38195

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΤΑΥΤΕΚΩ (Τομέας ΤΠΠ ΟΣΕ)

Το προσωπικό του ΟΣΕ και των εταιρειών ΤΡΑΙΝΟΣΕ  και ΕΕΣΣΤΥ  είναι ασφαλισμένο από την πρόσληψή του στο Ταμείο Προνοίας Προσωπικού του ΟΣΕ (ΤΠΠ ΟΣΕ) για την χορήγηση εφάπαξ. 
Το ΤΠΠ ΟΣΕ με το ν.3655/2008 εντάχθηκε ως τομέας στο ιδρυθέν με τον  ίδιο νόμο «Ταμείο Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (ΤΑΥΤΕΚΩ)». 

Σ’ όλη τη διάρκεια της παραπάνω υπηρεσίας μας καταβάλαμε τις οριζόμενες από το άρθρο 9 του Καταστατικού του εναγόμενου Ταμείου, ασφαλιστικές εισφορές, οι οποίες ανέρχονταν  σε ποσοστό 5,2% επί των αποδοχών μας.  

Άλλοι πόροι του Ταμείου είναι: κράτηση 3% επί των επιδομάτων, Δώρων Χριστουγέννων – Πάσχα και επιδόματος αδείας,  εργοδοτική εισφορά ανερχόμενη σε ποσοστό 3% επί του συνόλου των – πάσης φύσεως αποδοχών, 4% επί του επιδόματος ανθυγιεινής – επικίνδυνης εργασίας, οικογενειακών βαρών. 

Οι καταβολές αυτές και οι κρατήσεις έγιναν με σκοπό να λάβουμε κατά την έξοδο από την υπηρεσία μας το προβλεπόμενο εφάπαξ χρηματικό ποσό. 

Συνολικά από κάθε εργαζόμενο για χρονικό διάστημα άνω των 27 ετών, (η συντριπτική πλειονότητα του προσωπικού υπηρετεί πλέον των  27 χρόνων), και απ’ τον εργοδότη  έχουν καταβληθεί στο Ταμείο περισσότερα – κατά μέσο όρο – από 50.000 ευρώ (χωρίς αναπροσαρμογές και τόκους).


Με βάση την αναλογιστική μελέτη του αρμόδιου Υπουργείου οι ασφαλισμένοι ελάμβαναν το 52% του ποσού του οποίου δικαιούνταν. 

Το Ταμείο ήταν απόλυτα υγιές και ανταποκρινόταν στις καταστατικές του υποχρεώσεις  έχοντας μεγάλα πλεονάσματα, αποκλειστικά από τις - όπως προαναφέρουμε - καταβολές εργαζομένων και εργοδότη και χωρίς κρατική χρηματοδότηση. 

Η βιωσιμότητα του Ταμείου κατάρρευσε με το PSI. Έτσι ενώ στις 9.3.2012 τα αποθεματικά του ήταν 64.496.627.86 ευρώ στις 12.3.1012 μειώθηκαν στα 19.723.484,64 ευρώ. 

Δηλαδή χάθηκαν 44.773.143,22  ευρώ, 10 εκ. ευρώ περισσότερα από το έλλειμμα του Ταμείου μέχρι την 31.12.2013. 

Ήδη με το ν.4093/12 και τις αποφάσεις 30854/3809/31.12.2012 και Φ.80000/1093/26/12.2.14 του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, (που ίσχυσε αναδρομικά από 1.9.2013) η χορήγηση εφάπαξ στους σιδηροδρομικούς γίνεται από προβληματική ως αδύνατη. 

Εν όψει των ανωτέρω ζητάμε:

1. Ο υπολογισμός του εφάπαξ να πραγματοποιείται με βάση το δικαιούμενο ποσό σε συνάρτηση με τις εισφορές που έχουν καταβληθεί.
2. Να εξεταστεί η παράμετρος του υπολογισμού σε ετήσια βάση διότι επιφέρει μεγάλες αποκλίσεις από έτος σε έτος και καταστρατηγεί το συνταγματικό δικαίωμα της ισότητος των ασφαλισμένων.
3. Να εξευρεθούν πόροι από τον κρατικό προϋπολογισμό για να συνεχιστεί η καταβολή του εφάπαξ.
4. Να επανεξεταστεί η αναδρομικότητα από 1.9.2013 διότι ουσιαστικά κατάργησε τα κατοχυρωμένα δικαιώματα των ασφαλισμένων που είχαν παραιτηθεί το ενδιάμεσο διάστημα. 

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ Π.Ο.Σ.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου