19 Δεκεμβρίου 2014

ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΑΙΝΟΣΕ 19.12.2014


Ο συνάδελφος Βασίλης Ζαβογιάννης (εκπρόσωπος των εργαζομένων στο Δ.Σ. της ΤΡΑΙΝΟΣΕ) μας κοινοποίησε τα θέματα που θα απασχολήσουν το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας σήμερα 19/12/2014 και τα οποία είναι τα ακόλουθα:

ΘΕΜΑΤΑ

1. Κατακύρωση του ανοικτού διεθνούς Διαγωνισμού Δ-1410/14 «για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών καθαρισμού του τροχαίου υλικού Προαστιακών γραμμών της περιοχής Αττικής της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε» στην εταιρεία «ΜΠΙΜΠΙΖΑ ΜΑΡΙΑ & ΣΙΑ Ο.Ε.». 

2. Λήψη απόφασης επί της από 09-12-2014 υποβληθείσας Ένστασης της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΝ-ΚΑ Καθαρισμοί Κτιρίων και Συναφών Εργασιών Ανώνυμος Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο «ΓΕΝ-ΚΑ Α.Ε.» κατά της υπ’ αριθμ. Δ-1419/19.11.2014 διακήρυξης για τον ανοιχτό, συνοπτικό διαγωνισμό που προκηρύχθηκε για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών καθαρισμού χώρων και τροχαίου υλικού για τους συρμούς Πελοποννήσου και τα λεωφορεία αμαξοστασίων Ασπροπύργου (Θριάσιο) και Πάτρας της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε..

3. Λήψη απόφασης επί της από 09-12-2014 υποβληθείσας (προδικαστικής) Προσφυγής της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΝ-ΚΑ Καθαρισμοί Κτιρίων και Συναφών Εργασιών Ανώνυμος Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο «ΓΕΝ-ΚΑ Α.Ε.» κατά της υπ’ αριθμ. Δ-1418/19.11.2014 διακήρυξης διεθνή διαγωνισμού που προκηρύχθηκε για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού του τροχαίου υλικού που χρησιμοποιεί η ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. στις προαστιακές διαδρομές Θεσσαλονίκης-Λάρισας και Δυτικής Μακεδονίας.

4. Λήψη απόφασης επί της από 09-12-2014 υποβληθείσας (προδικαστικής) Προσφυγής της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΝ-ΚΑ Καθαρισμοί Κτιρίων και Συναφών Εργασιών Ανώνυμος Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο «ΓΕΝ-ΚΑ Α.Ε.» κατά της υπ’ αριθμ. Δ-1420/19.11.2014 διακήρυξης διεθνή διαγωνισμού που προκηρύχθηκε για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών καθαρισμού χώρων, λεωφορείων και του τροχαίου υλικού για τους διαπεριφερειακούς, διεθνείς και εμπορικούς συρμούς Θεσσαλονίκης που χρησιμοποιεί η ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε..

5. Λήψη απόφασης επί της από 09-12-2014 υποβληθείσας (προδικαστικής) Προσφυγής της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΝ-ΚΑ Καθαρισμοί Κτιρίων και Συναφών Εργασιών Ανώνυμος Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο «ΓΕΝ-ΚΑ Α.Ε.» κατά της υπ’ αριθμ. Δ-1421/19.11.2014 διακήρυξης διεθνή διαγωνισμού που προκηρύχθηκε για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών καθαρισμού των λεωφορείων, του τροχαίου υλικού και των χώρων που χρησιμοποιεί η ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. στην Κεντρική Ελλάδα.

6. Έγκριση προμήθειας δύο (2) αυτόματων μηχανημάτων έκδοσης εισιτηρίων (ΑΜΕΕ) για πιλοτική εφαρμογή σε σταθμούς της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 9 παραγρ. 4 του Κανονισμού Σύναψης και Εκτέλεσης Συμβάσεων Προμηθειών της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. (Υ.Α. Φ32/οικ.20894/1602/2007, ΦΕΚ 621/Β/25-4-2007).

7. Έγκριση διεξαγωγής διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών φορτοεκφόρτωσης εμπορευματοκιβωτίων στο Terminal Τριγώνου Θεσσαλονίκης.

8. Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού «για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια υπηρεσιών πετρελαιοδοτήσεων για το Μηχανοστάσιο Θεσσαλονίκης της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.», σύμφωνα με το άρθρο 8 του Κανονισμού Σύναψης και Εκτέλεσης Συμβάσεων Υπηρεσιών και Μελετών της εταιρείας (Υ.Α. Φ32/οικ.20893/1601/2007, ΦΕΚ 621/Β/25-4-2007). 

9. Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού «για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών χειριστών συστήματος RFID στο Σιδηροδρομικό Σταθμό Ειδομένης», σύμφωνα με το άρθρο 8 του Κανονισμού Σύναψης και Εκτέλεσης Συμβάσεων Υπηρεσιών και Μελετών της εταιρείας (Υ.Α. Φ32/οικ.20893/1601/2007, ΦΕΚ 621/Β/25-4-2007). 

10. Διάφορα Θέματα-Ανακοινώσεις.

Ενημέρωση από Δ.Ο.Υ. σχετικά με: 
α) την τρέχουσα ταμειακή κατάσταση της Εταιρείας και την εκτίμηση χρηματορροών (cash flows) έως 31.12.2014 αλλά και έως τέλος α’ τριμήνου 2015, 
β) παρασχεθείσες/τιμολογημένες υπηρεσίες συντήρησης και μίσθωσης τροχαίου υλικού από 1.1.2014, 
γ) άλλες τυχόν πληρωμές/εξόφληση τρίτων, και 
δ) προβλέψεις εσόδων έως 31.12.2015.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου