16 Φεβρουαρίου 2013

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Με την απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας  Υποδομών  Μεταφορών Και Δικτύων  (ΥΑΑΥΜΔ) της 15/02/2013 που δημοσιεύουμε συγκροτήθηκε ομάδα εργασίας  με τα παρακάτω αντικείμενα εργασίας:
  • την εξέταση και αξιολόγηση του νομοθετικού πλαισίου για την πιστοποίηση του προσωπικού συντήρησης οχημάτων
  • τον εντοπισμό της βελτίωσης της μεθοδολογίας πιστοποίησης του προσωπικού που ασχολείται με εργασίες συντήρησης σιδηροδρομικών οχημάτων και τέλος
  • να προτείνει την διαδικασία πιστοποίησης του προσωπικού που ασχολείται με εργασίες συντήρησης σιδηροδρομικών οχημάτων

Η ομάδα εργασίας θα ολοκληρώσει το έργο της στις 22/03/2013

Από την ΠΟΣ αντιπρόσωπος για την ΤΡΑΙΝΟΣΕ, ορίσθηκε ο Προϊστάμενος της ΔΙΠΕΚΑΜ (Κλάδος Ελέγχου & Κίνησης Αμαξοστοιχιών) ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΥΤΡΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου