20 Φεβρουαρίου 2013

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΟΣΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
​ 
Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2013
​Αρ. Πρωτ.: 4277

Προς: Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών (Π.Ο.Σ.)

Θέμα:​ "Έναρξη διαπραγματεύσεων για την κατάρτιση Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας"

Σε απάντηση και επί του περιεχομένου της από 8.2.2013 Εξώδικης Πρόσκλησης και Γνωστοποίησης, σας γνωστοποιούμε, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διάταξη του άρθρου 4 του Ν. 1876/1990, ότι καθορίζουμε ως ημέρα έναρξης των διαπραγματεύσεων για την κατάρτιση Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας την 21/2/2013, ημέρα Πέμπτη, ώρα 1700 και ως χώρο την αίθουσα του Δ.Σ. του ΟΣΕ (κτίριο ΟΣΕ – 8ος όροφος).

​Κατά τη διαδικασία των συλλογικών διαπραγματεύσεων τον ΟΣΕ θα εκπροσωπούν, από κοινού ή μεμονωμένως ο καθένας, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, η Προϊσταμένη ΔΟΔΑΔ και ο Προϊστάμενος ΔΟΥ, συνεπικουρούμενοι από στελέχη της εταιρείας, κατά περίπτωση συζητούμενου θέματος.

​Εκ μέρους της ΔΝΥ θα παρίστανται κατά τις διαπραγματεύσεις και για την παροχή νομικής συνδρομής, εφ΄ όσον τούτο απαιτείται, ο Αναπληρωτής Νομικός Σύμβουλος Αθανάσιος Μιχελής και η Δικηγόρος Ελένη Βούλγαρη, ενώ για την τήρηση των πρακτικών και την γραμματειακή, εν γένει, υποστήριξη, ορίζεται, ως Γραμματέας, η Αναστασία Ανωγιάτη.


Τέλος, θεωρούμε επιβεβλημένο να επισημάνουμε ότι η τελική έγκριση του αποτελέσματος των διαπραγματεύσεων, καθώς και η υπογραφή της νέας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, θα γίνει από το, αναμενόμενο να ορισθεί νομίμως, νέο Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΣΕ, το οποίο έχει, κατά το νόμο και το Καταστατικό, την αποκλειστική, επί του θέματος, αρμοδιότητα.

Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
Παν. Αλκ. Θεοφανόπουλος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου