18 Φεβρουαρίου 2013

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕΠΕ


Από την 01/03/2013 εφαρμόζεται υποχρεωτικά η διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής των εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) στο Πληροφοριακό Σύστημα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (ΣΕΠΕ-ΟΑΕΔ-ΙΚΑ-ΕΤΑΜ)

Οι εργοδότες (μαζί φυσικά και η ΤΡΑΙΝΟΣΕ) υποχρεούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά, τα περιγραφόμενα στο ΦΕΚ (Αρ. Φύλλου 2346/22.08.2012 Τευχος Β') στο Πληροφοριακό Σύστημα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (ΠΣ ΣΕΠΕ-ΟΑΕΔ), το οποίο διασυνδέεται με το ΟΠΣ ΟΑΕΔ και το ΟΠΣ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. 

Ηλεκτρονικά θα υποβάλλονται τα παρακάτω έντυπα: 
  • Ε3.Αναγγελία πρόσληψης
  • Ε4.Πίνακας προσωπικού
  • Ε5.Αναγγελία οικειοθελούς αποχώρησης μισθωτού
  • Ε6.Καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου
  • Ε7.Βεβαίωση - Δήλωση εργοδότη για συμβάσεις ορισμένου χρόνου ή έργου
  • Ε8.Αναγγελία υπερωριακής απασχόλησης και
  • Ε9.Αίτηση για την έγκριση υπερωριακής απασχόλησης.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου