21 Ιουλίου 2014

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΣΟΒΑΡΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ
Προκειμένου να υλοποιηθεί ο όρος 6 του Κεφαλαίου V (Κοινωνικές Παροχές) της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (Σ.Σ.Ε. 2014) του Προσωπικού ΤΡΑΙΝΟΣΕ και ισχύει από 13/05/2014, ο οποίος προβλέπει ότι χορηγείται βοήθημα (οικονομική ενίσχυση) στους εργαζομένους για σοβαρούς λόγους ασθενείας, η αρμόδια Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού (ΔΑΔ) εξέδωσε σχετική εγκύκλιο εφαρμογής.

Σε αυτή αναφέρεται ότι οι αιτήσεις για τη χορήγηση του βοηθήματος - μαζί με τα απαραίτητα παραστατικά - θα κατατίθενται από τους δικαιούχους Υπαλλήλους στις Γραμματείες των Τμημάτων τους και αυτά (μέσω των Διευθύνσεων τους), θα διαβιβάζονται στο Τμήμα Μισθοδοσίας της Διεύθυνσης Ανθρωπινου Δυναμικού, ώστε να εξεταστούν από την αρμόδια επιτροπή και παράλληλα το αίτημα θα κοινοποιείται και στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών (ΠΟΣ)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου