28 Ιουλίου 2014

ΕΞΩΔΙΚΟ ΤΗΣ ΠΟΣ
ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΑΡΜΟΔΙΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΑΡΧΗ
ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΕΡΓΙΑΣ

Της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σιδηροδρομικών (Π.Ο.Σ.), που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Κάνιγγος 6 και εκπροσωπείται νόμιμα

Π Ρ Ο Σ:
1. Τον «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Σ.Ε.) Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Καρόλου 1-3 και εκπροσωπείται νόμιμα.
2. Την «Ελληνική Εταιρεία Συντήρησης Σιδηροδρομικού Τροχαίου Υλικού (Ε.Ε.Σ.Σ.Τ.Υ.)  Α.Ε.» .
3.Την  «ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Καρόλου 1-3, και εκπροσωπείται νόμιμα.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων - κ. Μιχάλη Χρυσοχοϊδη (Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου)

Είναι γνωστό σε όλους ότι η έλλειψη του αναγκαίου προσωπικού για τη λειτουργία των επιχειρήσεων δημιουργεί  σοβαρές ελλείψεις, προβλήματα και δυσλειτουργίες.  

Το Συνδικαλιστικό κίνημα έχει επανειλημμένα  και με κάθε ευκαιρία θέσει τόσο στις Διοικήσεις όσο και κυρίως στην Κυβέρνηση το θέμα της πρόσληψης προσωπικού.  

Ανεξάρτητα όμως απ’ αυτό, όλο  το προσωπικό με αυτοθυσία καθημερινά καταβάλει  πολύ μεγάλες προσπάθειες προκειμένου να λειτουργήσει ο σιδηρόδρομος ικανοποιητικά και με ασφάλεια. 

Ωστόσο από την πλευρά των Διοικήσεων η στάση αυτή του προσωπικού έχει παρεξηγηθεί και αντί να εκτιμηθεί και να επιβραβευθεί δυστυχώς εκλαμβάνεται ως ευκαιρία  ανοχής σε αντικανονικές ενέργειες.

Στη λογική αυτή η κατάσταση έχει οδηγηθεί στο σημείο σχεδόν τα πάντα που έχουν σχέση με την οργάνωση και παροχή εργασίας του προσωπικού να "ρυθμίζονται" από τις Υπηρεσίες των Εταιρειών του Ομίλου με  προφορικές εντολές, οι περισσότερες από τις οποίες χαρακτηρίζονται από αυθαιρεσία, καθώς  δεν εδράζονται στον Κανονισμό Εργασίας. 
Αυτός κατά την άποψή μας είναι και ο λόγος που με πρόσχημα κάθε φορά κάποια επείγουσα κατάσταση, έχει στην πράξη καταργηθεί η  γραπτή διατύπωση των  εντολών. 

Αυτή η διοικητική ανωμαλία δεν μπορεί να συνεχιστεί. 

Δεν είναι δυνατόν να ανατίθενται αλλότρια καθήκοντα, να γίνονται αλλαγές έδρας προσωπικού, υπερβάσεις ορίων εργασίας, κυκλοφορία, μισθολογικές παρεμβάσεις και πολλά ακόμη με προφορικές εντολές. 

Ο σκοπός είναι προφανής. 
Αν κάτι δεν πάει καλά η ευθύνη να μεταφερθεί στους εργαζόμενους.

Εν όψει των ανωτέρω σας καλούμε να σταματήσετε αυτόν τον διοικητικό παραλογισμό, ο οποίος δεν αποβαίνει μόνο σε βάρος των εργαζομένων αλλά κυρίως σε βάρος της αποτελεσματικότητας στη λειτουργία των εταιρειών και του σιδηροδρόμου. 

Ο καθένας οφείλει να αναλαμβάνει τις ευθύνες που του αναλογούν. 

Από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο μέχρι τον απλό εργαζόμενο.

Σε αντίθετη  περίπτωση  σας δηλώνουμε ότι η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών θα προβεί σε κάθε νόμιμη ενέργεια προκειμένου να διασφαλίσει τους εργαζόμενους από διοικητικές αυθαιρεσίες, που καλύπτονται πίσω από τον μανδύα της προφορικής εντολής.

Αρμόδιος Δικαστικός Επιμελητής να επιδώσει νόμιμα την παρούσα προς τον Ο.Σ.Ε., την Ε.Ε.Σ.ΣΤ.Υ.  Α.Ε., την ΤΡΑΙΝΟΣΕ και  τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, προς γνώση τους και για τις νόμιμες συνέπειες, αντιγράφοντάς την ολόκληρη στην έκθεση επίδοσης που θα συντάξει.


Αθήνα  28 Ιουλίου 2014

Ο Πρόεδρος
ΠΑΝ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ
Ο Γενικός Γραμματέας
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΠΟΥΡΛΙΑΚΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου