9 Ιουλίου 2014

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ


ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ

Α. Λειτουργεί στην Αθήνα και είναι αρμόδιο για το προσωπικό που εργάζεται οπουδήποτε, πλην Μακεδονίας και Θράκης.

Τακτική σύνθεση
Πρόεδρος: Φλωρόπουλος Γεώργιος
Μέλη
1. Λύτρας Ιωάννης
2. Κώτσας Αριστογείτων
3. Περιστερά Βασιλική
4. Μπονάνος Γεράσιμος (εκπρόσωπος εργαζομένων)

Αναπληρωματική σύνθεση
Αναπληρωτής Πρόεδρος: Τόλιας Θεόδωρος
Αναπληρωτής στοιχείου 1: Γερόπαπα Αθηνά
Αναπληρωτής στοιχείου 2: Ψάλτης Στέργιος
Αναπληρωτής στοιχείου 3: Χίος Εμμανουήλ
Αναπληρωτής στοιχείου 4: Νίκου Παναγιώτης (εκπρόσωπος εργαζομένων)

Β. Λειτουργεί στην Θεσσαλονίκη, αρμόδιο για το προσωπικό που εργάζεται στην Μακεδονία και Θράκη.

Τακτική σύνθεση
Πρόεδρος: Λύτρας Ιωάννης
Μέλη
1. Μπασδάνης Κωνσταντίνος
2. Μπράκης Μιχάλης
3. Νικολάου Θωμάς
4. Σιδηράς Αναστάσιος (εκπρόσωπος εργαζομένων)

Αναπληρωματική σύνθεση
Αναπληρωτής Πρόεδρος: Κώτσας Αριστογείτων
Αναπληρωτής στοιχείου 1: Λέφας Δημήτριος
Αναπληρωτής στοιχείου 2: Αλεξάνδρου Νικόλαος
Αναπληρωτής στοιχείου 3: Μαρτακίδης Παναγιώτης
Αναπληρωτής στοιχείου 4: Καρύδης Δημήτριος (εκπρόσωπος εργαζομένων)

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  

Λειτουργεί στην Αθήνα και είναι αρμόδιο για την εξέταση κάθε αίτησης αναθεώρησης κατά απόφασης Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου

Τακτική σύνθεση
Πρόεδρος: Ζηλιασκόπουλος Αθανάσιος
Μέλη
1. Φλωρόπουλος Γεώργιος
2. Σακκά Αναστασία
3. Κώτσας Αριστογείτων
4. Περδίκης Γιώργος (εκπρόσωπος εργαζομένων)

Αναπληρωματική σύνθεση
Αναπληρωτής Πρόεδρος: Τσαμπαρλής Νικόλαος
Αναπληρωτής στοιχείου 1: Τόλιας Θεόδωρος
Αναπληρωτής στοιχείου 2: Μπουρνάκη Πηνελόπη
Αναπληρωτής στοιχείου 3: Λύτρας Ιωάννης
Αναπληρωτής στοιχείου 4: Βαγενάς Παναγιώτης (εκπρόσωπος εργαζομένων)Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου