3 Ιουλίου 2014

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
Προκειμένου να ενημερωθούν οι συνάδελφοι, που πρόκειται να συνταξιοδοτηθούν, συλλέξαμε τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοση της σύνταξης.

Α. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ & ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΕΚΔΟΘΕΙ
 1. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (έκδοση από τον Δήμο - αντίγραφα 3)
 2. Ληξιαρχική Πράξη Γάμου (έκδοση από το ληξιαρχείο - αντίγραφο 1)
 3. Εκκαθαριστικό Φορολογικής Δήλωσης (έκδοση από την εφορία ή ηλεκτρονικά - αντίγραφα 2)
 4. Φορολογική Ενημερότητα (έκδοση από την εφορία ή ηλεκτρονικά - αντίγραφα 2)
 5. Βεβαίωση καταμέτρησης ενσήμων & οι καρτέλες ενσήμων (έκδοση από το ΙΚΑ περιοχής) 
 6. Βεβαίωση Ιστορικού Χρόνου Ασφάλισης (έκδοση από το ΤΑΠΟΤΕ)
 7. Βεβαίωση ΑΜΚΑ δικαιούχου (έκδοση από τα ΚΕΠ)
 8. Βεβαίωση ΑΜΚΑ συζύγου (έκδοση από τα ΚΕΠ)
 9. Φωτοτυπία Ταυτότητας δικαιούχου (αντίγραφα 2)
 10. Φωτοτυπία Ταυτότητας συζύγου (αντίγραφο 1)
 11. Φωτοτυπία 1ης σελίδας Βιβλιαρίου Ασθενείας του δικαιούχου
 12. Φωτοτυπία 1ης σελίδας Βιβλιαρίου Καταθέσεων Τραπέζης με το ΙΒΑΝ (Το βιβλιάριο πρέπει να έχει πρώτο όνομα τον δικαιούχο)
Β. ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ
 1. Αποδοχή παραίτησης (συνταξιοδότηση) από την Υπηρεσία (έκδοση από την ΔΑΔ/ΤΡΑΙΝΟΣΕ - αντίγραφα 3 θεωρημένα από τα ΚΕΠ)
 2. Τελευταίο εξοφλητικό μισθοδοσίας
Γ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ & ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΔΟΘΟΥΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

Πιστοποιητικό μη λύσεως γάμου - έκδοση από το Πρωτοδικείο (Ειδικά για την Αθήνα, βρίσκεται στην οδό Λουκάρεως, πίσω από τον Άρειο Πάγο)
Δ. ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ

Προκειμένου να κατατεθούν τα δικαιολογητικά για την επικουρική σύνταξη καλό είναι να ελεγχθεί εάν ο αριθμός ΙΚΑ είναι ο ίδιος με τις μπλε καρτέλες ασφάλισης (που μας έχουν δοθεί κατά καιρούς), γιατί έχουν καταγραφεί λάθη, όπως διπλοί αριθμοί ασφάλισης.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου